غزل شماره ۴۱۰: ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو

غزل شماره ۴۱۰: ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو

ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو

زینت تاج و نگین از گوهر والای تو

آفتاب فتح را هر دم طلوعی می‌دهد

از کلاه خسروی رخسار مه سیمای تو

جلوه گاه طایر اقبال باشد هر کجا

سایه‌اندازد همای چتر گردون سای تو

از رسوم شرع و حکمت با هزاران اختلاف

نکته‌ای هرگز نشد فوت از دل دانای تو

آب حیوانش ز منقار بلاغت می‌چکد

طوطی خوش لهجه یعنی کلک شکرخای تو

گر چه خورشید فلک چشم و چراغ عالم است

روشنایی بخش چشم اوست خاک پای تو

آن چه اسکندر طلب کرد و ندادش روزگار

جرعه‌ای بود از زلال جام جان افزای تو

عرض حاجت در حریم حضرتت محتاج نیست

راز کس مخفی نماند با فروغ رای تو

خسروا پیرانه سر حافظ جوانی می‌کند

بر امید عفو جان بخش گنه فرسای تو

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- ای کسی که قبای پادشاهی بر قامت تو برازنده و گوهر والای تو زینت بخش تاج و انگشتری سلطنت است.

 ٢- کلاه پادشاهی چهره ماهروی تو، هر لحظه، به آفتاب پیروزی، طلوعی تازه می بخشد.

 ۳- هر کجا چتر همایون تو که به فلک از فخر سر می ساید، سایه گسترده جلوه گاه مرغ بخت خواهد شد.

 ۴- از رسوم دین و فلسفه، با وجود اختلافهای بسیار، هیچ نکته ای از دل دانای تو، فراموش نشد. 

۵- از منقار سخندانی طوطی خوش لهجه یعنی قلم شکرافشان تو، آب زندگانی می چکد.

۶- اگر چه خورشید آسمان، چشم و چراغ جهان است اما خاک پای تو است که به چشمان او فروغ و روشنایی می بخشد.

 ۷- آنچه که اسکندر در جستجوی آن بود و زمانه به او نداد، جرعه ای از شراب صاف و زلال ساغر جان بخش تو بود. 

۸- نیاز به بیان حاجت در حضور تو نیست زیرا با وجود پر تو رأی روشن تو، راز هیچ کس پنهان نمی ماند. 

۹- ای پادشاه، حافظ در هنگام پیری، رفتار جوانان را می کند به امید عفو جانبخش و محو کنند؛ گناه تو.
 

تفسیر اول فال

نیتی که در سر داری برازنده توست و تو لیاقت و شایستگی رسیدن به آن را داری و اکنون که شانس به تو روی کرده است، بهترین زمان برای انجام این نیت است. گرچه به نظرت می آید دیر شده و از تو گذشته است، اما اشتباه می کنی. تو هنوز هم فرصت آغاز داری.

تفسیر دوم فال

شایستگی های زیادی دارید و هر چه به دست آورده اید در شان و لیاقت شماست. انسان خوش اقبالی هستید که پیروزی های پی در پی به دست می آورید.

همای سعادت روی شانه های شما نشسته و محبوب خلق هستید. از عقل و درایت زیادی برخوردارید و خواسته های دل تان زود برآورده می شود.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×