غزل شماره ۴۱۱: تاب بنفشه می‌دهد طره مشک سای تو

غزل شماره ۴۱۱: تاب بنفشه می‌دهد طره مشک سای تو

تاب بنفشه می‌دهد طره مشک سای تو

پرده غنچه می‌درد خنده دلگشای تو

ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز

کز سر صدق می‌کند شب همه شب دعای تو

من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان

قال و مقال عالمی می‌کشم از برای تو

دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار

گوشه تاج سلطنت می‌شکند گدای تو

خرقه زهد و جام می گر چه نه درخور همند

این همه نقش می‌زنم از جهت رضای تو

شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر

کاین سر پرهوس شود خاک در سرای تو

شاه‌نشین چشم من تکیه گه خیال توست

جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو

خوش چمنیست عارضت خاصه که در بهار حسن

حافظ خوش کلام شد مرغ سخنسرای تو

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- گیسوی مشک بوی تو، بنفشه را در خشم می اندازد و خنده شادی بخش تر، غنچه را شرمنده می کند. 

۲-ای گل خوشبوی من، مرا که بلبل خوشخوان تو هستم در آتش جفا مسوزان زیرا که از سر راستی و صداقت، تمام شب را به دعاگویی تو مشغول است.

 ٣- من که از نازکدلی از نفس فرشتگان هم آزرده می شدم اینک بخاطر تو قیل و قال و خرده گیری جهانی را تحمل میکنم.

 ۴- شکوه و عظمت عشق را ببین که چگونه علیرغم فقر خود، با فخر، گوشه تاج سلطنت را می شکند و لبه کلاه سلطانی را خم میکند. 

۵- اگر چه خرقه زهد و جام شراب، در حد و اندازه هم نیستند اما من برای رضایت تو به هر دو متوسل می شوم.

 ۶- آن لحظه ای شور و حال شراب عشق تو از سرم بیرون می رود که این سر پر هوس ما، خاک در سرای تو شده باشد. 

۷-گوشه والای چشم من، تکیه گاه خیال و تصور تو است و اینک مکانی برای دعا شده است. ای سرور من جای تو هرگز از وجودت خالی مباد.

۸- چهره تو چمن زیبایی است بخصوص که در بهار زیبایی، حافظ خوش کلام، بلبل نغمه خوان تر شده است.
 

تفسیر اول فال

تمام تلاشت را کرده ای و با لطف الهی زندگی آرامی برای خود ساخته ای. اکنون شاد و خندان زندگی کن و از آنچه خدا نصیبت کرده لذت ببر. دوستان نزدیک را از خود نران، زیرا هر انسانی هرقدر بزرگ و کامل به دوستان صادق نیازمند است. از شر و شور دنیا دلگیر مشو که زندگی زیباست.

تفسیر دوم فال

مدتی است در خودتان فرو رفته و به دیگران بی محلی می کنید، این کار باعث آزار دل و رنجش اطرافیان شده، دست از این کار بردارید

زمان توکل و یاری گرفتن از خداوند است. برای رسیدن به موفقیت تلاش کنید. با استعانت از پروردگار متعال و کمک دیگران به زودی به خواسته های دل خواهید رسید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×