غزل شماره ۴۱۲: مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو

غزل شماره ۴۱۲: مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو

مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو

جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو

غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی

نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو

هلالی شد تنم زین غم که با طغرای ابرویش

که باشد مه که بنماید ز طاق آسمان ابرو

رقیبان غافل و ما را از آن چشم و جبین هر دم

هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابرو

روان گوشه گیران را جبینش طرفه گلزاریست

که بر طرف سمن زارش همی‌گردد چمان ابرو

دگر حور و پری را کس نگوید با چنین حسنی

که این را این چنین چشم است و آن را آن چنان ابرو

تو کافردل نمی‌بندی نقاب زلف و می‌ترسم

که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو

اگر چه مرغ زیرک بود حافظ در هواداری

به تیر غمزه صیدش کرد چشم آن کمان ابرو

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- من از دست معشوق کمان ابروی خود، چشمی خونریز دارم، جهان فتنه ها و عذابهای بسیاری از آن چشم و ابرو خواهد دید.

۲- من بنده چشم آن زیبارو هستم که در خواب شیرین مستی، چهره اش چون باغی رنگین است و ابروانش چون سایبانی سیاه.

 ٣- تنم از این غصه چون هلال، لاغر و باریک شد که با وجود خط ابروی او، ماه چطور جرأت کرده است که از طاق آسمان، ابرو نشان دهد؟

 ۴- نگاهبانان بی خبرند و از آن چشم و پیشانی هر لحظه هزاران پیام به ما می رسد و ابرو در این میانه پرده دار است. 

۵- پیشانی او برای جان گوشه گیران خلوت نشین، گلزاری نیکوست که بر کنار سمن زار او ابرو همچنان با ناز در حرکت است.

۶- با وجود چنین زیبایی، دیگر کسی نمیگوید که حور دارای چشمانی این چنین سیاه است یا پری دارای ابروانی آنچنانی است.

 ۷۔ تو بیرحم با روی پوش گیسو، چهره ات را پنهان نمیکنی و می ترسم که خم آن ابروی دلربای تو، محراب و قبله مرا تغییر دهد.

۸- اگر چه حافظ، مرغی دانا بود اما چشمان آن کمان ابرو با تیر غمزه به هواخواهی، وی را شکار کرد.
 

تفسیر اول فال

اکنون که با همه زیرکی ها و کناره گیری ها در دام عشق اسیر شده ای بی تابی ها و غصه های تو بیهوده است. خود را بیش از این عذاب نده و نسبت به آینده نا امید نباش. بدان که تو در میان رقیبان خود برگزیده خواهی شد. آنها کنار گذاشته خواهند شد و این تو هستی که به مقصود خود خواهی رسید.

تفسیر دوم فال

مال و زینت های دنیا باعث شده خدا را از یاد برده و دچار غفلت و بی خبری شده اید. اگرچه تلاش زیادی برای رسیدن به خواسته های خود انجام می دهید اما ایمان کم و فراموش کردن خدا باعث بی ثمر ماندن همه سخت کوشی ها شده است.

به پروردگار یکتا توکل داشته باشید و با یاد او هر کاری را انجام دهید تا به مسیر درست را طی کرده و بر رقیبان پیروز شوید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۱ دیدگاه
دیدگاه ها
  1. نادرنظری ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

    طغرای ابرویش را باید طغرای مشکینش اصلاح کنید

×