غزل شماره ۴۱۵: ای پیک راستان خبر یار ما بگو

غزل شماره ۴۱۵: ای پیک راستان خبر یار ما بگو

ای پیک راستان خبر یار ما بگو

احوال گل به بلبل دستان سرا بگو

ما محرمان خلوت انسیم غم مخور

با یار آشنا سخن آشنا بگو

برهم چو می‌زد آن سر زلفین مشکبار

با ما سر چه داشت ز بهر خدا بگو

هر کس که گفت خاک در دوست توتیاست

گو این سخن معاینه در چشم ما بگو

آن کس که منع ما ز خرابات می‌کند

گو در حضور پیر من این ماجرا بگو

گر دیگرت بر آن در دولت گذر بود

بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو

هر چند ما بدیم تو ما را بدان مگیر

شاهانه ماجرای گناه گدا بگو

بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان

با این گدا حکایت آن پادشا بگو

جان‌ها ز دام زلف چو بر خاک می‌فشاند

بر آن غریب ما چه گذشت ای صبا بگو

جان پرور است قصهٔ ارباب معرفت

رمزی برو بپرس حدیثی بیا بگو

حافظ گرت به مجلس او راه می‌دهند

می نوش و ترک زرق ز بهر خدا بگو

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- ای قاصد عاشقان راستین، از یار به ما خبری بگو و از حال و احوال گل به ما بلبلان هزار دستان نغمه ساز، سخنی بگو.

 ۲- ما محرمان خلوت انس و آشنایی هستیم پس غصه مخور و با ما که محرم سخن و آشنا هستیم سخن آشنای عشق بگو.

 ۳- آنگاه که سر گیسوان خوشبوی خود را آشفته می ساخت، بخاطر خدا بگو که درباره ما چه فکری می کرد؟

 ۴- به آنکسی که گفت خاک راه دوست، توتیای چشم است بگو که بیاید و آشکارا در برابر دیده ما، این سخن را بازگوید. 

۵- به آن کسی که ما را از رفتن به میخانه باز می دارد بگو که اگر می تواند این قصه و ماجرا را در حضور پیر و مراد من بگوید.

۶- اگر بار دیگر از آستان آن دولت گذر کردی بعد از ادای خدمت و احترام و عرض دعا بگو: 

۷- هر چند که ما گناهکار و بدیم تو ما را به واسطه گناهمان مؤاخذه مكن، ای قاصد، ماجرای گناه گدا را آنگونه که به شاهان میگویند به یار بگو. 

۸- بر من فقیر و بینوا، نامه آن بزرگوار را بخوان و با این گدا، از آن پادشاه سخن بگو.

۹-ای باد صبا، هنگامی که جانهای بسیاری را از دام گیسوی خود بر خاک می فشاند، بگو که به دل غریب ما چه گذشت؟

 ۱۰- داستان صاحبان معرفت و عارفان، جان پرور است، برو و نکته ای مپرس و بازگرد و سخنی بگو.

 ۱۱۔ حافظ اگر تو را به محفل او راه می دهند به خاطر خدا باده بنوش و ریا و دورویی را فراموش کن.
 

تفسیر اول فال

در انتظار رسیدن خبری از کسی هستی. کسی که فکر می کنی حرف تو را خوب می فهمد. در عین حال وقتی به موقعیت خود فکر می کنی و اعمالی که در گذشته مرتکب شده ای، از رسیدن خبر ناامید می شوی. نگران نباش، هرچند کمی دیر ولی بالاخره کسی که منتظرش هستی از راه می رسد و خبر دلخواه تو را به تو می رساند.

تفسیر دوم فال

دوستان مورد اعتماد و دلسوز را ارج نهید و قدر آن ها را بدانید که محرم اسرار دل شما هستند و در مواقع نیاز به یاری تان شتافته اند.

فردی دست نیاز به سوی شما دراز کرده و به کمک شما احتیاج دارد. دست رد به سینه اش نزنید، کار خیر هیچ وقت بی نتیجه نخواهد ماند و روزی در جایی که گمان نمی کنید خداوند دست شما را خواهد گرفت.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×