غزل شماره ۴۱۶: خنک نسیم معنبر شمامه‌ای دلخواه

غزل شماره ۴۱۶: خنک نسیم معنبر شمامه‌ای دلخواه

خنک نسیم معنبر شمامه‌ای دلخواه

که در هوای تو برخاست بامداد پگاه

دلیل راه شو ای طایر خجسته لقا

که دیده آب شد از شوق خاک آن درگاه

به یاد شخص نزارم که غرق خون دل است

هلال را ز کنار افق کنید نگاه

منم که بی تو نفس می‌کشم زهی خجلت

مگر تو عفو کنی ور نه چیست عذر گناه

ز دوستان تو آموخت در طریقت مهر

سپیده دم که صبا چاک زد شعار سیاه

به عشق روی تو روزی که از جهان بروم

ز تربتم بدمد سرخ گل به جای گیاه

مده به خاطر نازک ملالت از من زود

که حافظ تو خود این لحظه گفت بسم الله

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- چه خوش است نسیم عنبرین بوی دلپذیری که هنگام صبح به دوستداری تو وزیدن گرفت.

۲- ای پرنده فرخنده دیدار، راهنمای من شو زیرا که چشمانم از اشتیاق رسیدن به خاک آن آستان، سراسر آب شد. 

٣- به یاد پیكر لاغرم که در خون دل غرق شده است، در کرانه آسمان به هلال ماه بنگرید. 

۴- مایه شرمساری بسیار است که من بدون تو هنوز نفس میکشم و زنده ام، مگر اینکه تو مرا ببخشی وگرنه عذر این گناه من چیست؟ 

۵- سپیده دم آنگاه که صبا پرده تاریک شب را پاره کرد از دوستان تو، طريقت عشق را آموخت.

۶- روزی که از جهان بروم به عشق روی تو، از خاک تربتم بجای گیاه، گل سرخ خواهد روئید.

۷- زود از من به خاطر لطیف و نازک خود، افسردگی و ملال راه مده زیرا که حافظ تازه «بسم الله» گفته و دیدارت را آغاز کرده است.
 

تفسیر اول فال

ناخواسته مرتکب اشتباه بزرگی شده ای که اکنون از انجام آن پشیمان هستی. غصه خوردن و عذاب دادن خود دردی را دوا نمی کند جز آنکه جسم را رنجور و روح را بیمار می گرداند. به عفو او امیدوار باش و هرچه زودتر برای عذرخواهی قدم پیش بگذار و بدان او زمانی که از شدت علاقه تو نسبت به خودش آگاه شود، حتما تو را خواهد بخشید.

تفسیر دوم فال

دوستان را از دشمنان بشناسید، قدر دوستان دلسوز و مورد اعتماد را بدانید و از رفیقان نامرد و بدطینت دوری کنید. در کارهای خود بیشتر دقت کنید.

انسان با عاطفه و مهربانی هستید، این محبت را از دیگران دریغ نکنید تا خلوص نیت و مهرتان به آن ها اثبات شده و دید مثبتی نسبت به شما پیدا کنند.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×