غزل شماره ۴۱۷: عیشم مدام است از لعل دلخواه

غزل شماره ۴۱۷: عیشم مدام است از لعل دلخواه

عیشم مدام است از لعل دلخواه

کارم به کام است الحمدلله

ای بخت سرکش تنگش به بر کش

گه جام زر کش گه لعل دلخواه

ما را به رندی افسانه کردند

پیران جاهل شیخان گمراه

از دست زاهد کردیم توبه

و از فعل عابد استغفرالله

جانا چه گویم شرح فراقت

چشمی و صد نم جانی و صد آه

کافر مبیناد این غم که دیده‌ست

از قامتت سرو از عارضت ماه

شوق لبت برد از یاد حافظ

درس شبانه ورد سحرگاه

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- از لعل دلپذیر یار، خوشدلی من همیشگی است و خدا را شکر کارم موافق آرزو است.

 ۲-ای بخت سرفراز من، او را تنگ در آغوش گیر و گاه از جام زرین بنوش و گاه کام دل بگیر. 

٣- پیران نادان و شیخان راه گم کرده، ما را به رندی و بی پروایی مشهور کردند.

 ۴- از دراز دستی زاهدان توبه کرده و از کردار عابد نمایان از خدا طلب آمرزش کردیم.

۵- محبوب من، از اندوه فراق تو چه بگویم، دیده من با صد اشک و جانم با صد آد ترین است.

۶- این اندوهی که از قامت تو سرو از چهره تابانت ماه دیده است، نصیب کافر هم نشود. 

۷- شوق و اشتیاق لب تو، درس شب و دعای سحرگاهان را از خاطر حافظ برد.
 

تفسیر اول فال

اکنون که به لطف و عنایت الهی بخت به تو روی کرده و به آنچه سالها آرزویش می کردی رسیده ای، از گناهان گذشته خود توبه کن و کوتاهی های قبلی خود را جبران نما و هرگز خدا را فراموش نکن چرا که هر موفقیتی تنها به خواست و اراده او حاصل می شود.

تفسیر دوم فال

چرخ گردون به کام شما می چرخد و دوران کامیابی فرا رسیده، انشاءالله به زودی به مراد دل خواهید رسید و به سعادت و خوشبختی دست پیدا می کنید.

افراد حسود به دنبال توطئه چینی هستند، از افراد حسود و دورو دوری کنید و از کبر و غرور برحذر باشید تا این روزگار خوش و خوشبختی ماندگار باشد.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×