غزل شماره ۴۲۲: ای که با سلسله زلف دراز آمده‌ای

غزل شماره ۴۲۲: ای که با سلسله زلف دراز آمده‌ای

ای که با سلسله زلف دراز آمده‌ای

فرصتت باد که دیوانه نواز آمده‌ای

ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت

چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده‌ای

پیش بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ

چون به هر حال برازنده ناز آمده‌ای

آب و آتش به هم آمیخته‌ای از لب لعل

چشم بد دور که بس شعبده بازآمده‌ای

آفرین بر دل نرم تو که از بهر ثواب

کشته غمزه خود را به نماز آمده‌ای

زهد من با تو چه سنجد که به یغمای دلم

مست و آشفته به خلوتگه راز آمده‌ای

گفت حافظ دگرت خرقه شراب آلوده‌ست

مگر از مذهب این طایفه بازآمده‌ای

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- ای کسی که با گیسوان بلند خود آمده ای، مجال و فرصت تو همیشگی باد که برای نوازش سرگشته ای آمده ای.

 ۲- حال که به پرسیدن احوال و دلجویی نیازمندان آمده ای، ساعتی ناز مکن و عادت معمول خود را تغییر بده.

 ٣- چه هنگام صلح و آشتی و چه هنگام جنگ و ستیز، در برابر قامت تو میمیرم زیرا که در هر حال قامتت برازنده جامه ناز است. 

۴- آب طراوت لبانت را با آتش سرخی آن با هم گرد آورده ای، چشم ناپاک از تو دور باد که در شعبده بازی، مهارت داری. 

۵- بر دل مهربان تو آفرین باد که برای پاداش، بر سر کشته شمشیر ناز و غمزه خود، به نماز خواندن آمده ای. 

۶- زهد من با وجود عشق تو چگونه برابری تواند کرد، چرا که تو مست و شوریده به خلوت سرای راز و نیاز من آمده ای.

۷- گفت که ای حافظ، اکنون دیگر خرقه تو، به شراب آغشته شده است، گویی از مذهب صوفیان، برگشته ای.
 

تفسیر اول فال

تمام مدت عمر خود منتظر چنین فرصتی بوده ای و هرگز فکر نمی کردی که روزی بخت در خانه ات را بزند، اما اکنون او آمده و پای به خلوت زندگی تو گذارده. فرصت برای تو مهیاست. نیت خود را عملی کن و از چشم بد حسودان به خدا پناه ببر و تنها از او یاری بخواه.

تفسیر دوم فال

فرصت های خوبی برایتان پیش می آید که باید آن ها را غنیمت شمرده از دست ندهید. از ظاهربینی برحذر باشید، به زندگی و همه آن چه در آن است ب چشم دل نگاه کنید و خوبی و نادرستی را تشخیص دهید.

از دودلی و تردیدهای خود دست بکشید که همه شرایط برای رسیدن به مراد دل آماده و مهیا است. خوب فکر کنید و تصمیم درست و جدی خود را بگیرید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×