غزل شماره ۴۲۳: دوش رفتم به در میکده خواب آلوده

غزل شماره ۴۲۳: دوش رفتم به در میکده خواب آلوده

دوش رفتم به در میکده خواب آلوده

خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده

آمد افسوس کنان مغبچه باده فروش

گفت بیدار شو ای ره رو خواب آلوده

شست و شویی کن و آن گه به خرابات خرام

تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده

به هوای لب شیرین پسران چند کنی

جوهر روح به یاقوت مذاب آلوده

به طهارت گذران منزل پیری و مکن

خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده

پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآی

که صفایی ندهد آب تراب آلوده

گفتم ای جان جهان دفتر گل عیبی نیست

که شود فصل بهار از می ناب آلوده

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق

غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

گفت حافظ لغز و نکته به یاران مفروش

آه از این لطف به انواع عتاب آلوده

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 1- دیشب به در میخانه، خواب آلوده رفتم در حالی که خرقه ام ناپاک بود و سجاده ام آغشته به شراب.

 ۲- خادم می فروش، سرزنش کنان آمد و گفت: ای سالک غافل، بیدار و آگاه شو. 

٣- نخست خود را تطهیر کن و آنگاه آرام به میخانه عشق بیا تا به واسطه حضور تو، این صومعه فنا شده، آلوده نگردد.

۴- در آرزوی وصال شیرین دهنان تا کی می خواهی گوهر روان خود را با شراب سرخفام آلوده سازی؟ 

۵- مرحله پیری را با پاکی و طهارت طی کن و کسوت پیری خود را چون خلعت جوانی، آلوده هوسها مكن.

۶- طاهر و روشن ضمیر شو و از چاه ظلمانی طبیعت مادی بیرون بیا زیرا که آب گل آلوده، صفا و روشنی ندارد.

 ۷- گفتم ای جان اهل جهان، اگر دفتر گل در فصل بهار به شراب پالوده و صاف، آغشته شود، ایرادی ندارد.

۸- آنان که به راه عشق آگاهند در دریای ژرف غرقه شدند ولی به آب آلوده نشدند.

۹- گفت ای حافظ نزد یاران خود، به جلوه گری در باب سخن دانی و معمادانی فخر مغروش، آه از این لطف و محبت که آمیخته با خشم و ملامت است.
 

تفسیر اول فال

نیت انجام کار جدیدی را داری و در آغاز آن دچار تردید هستی. باید بدانی موفقیت در این کار مستلزم آمادگی های بسیاری است، خصوصا آنکه باید دل خود را از زنگارها پاک کنی و هوی و هوسها را از سر بیرون اکنی تا لطف الهی شامل حالت گردد و تو بیش از آنکه تصور می کنی از کار جدید خود بهره ببری.

تفسیر دوم فال

قصد انجام کاری دارید، با گام های استوار و همت عالی قدم در مسیر بگذارید و همواره به یاد خداوند باشید. خلوص نیت داشته باشید و صداقت به خرج دهید.

نکند تصمیماتی که می گیرید از روی هوا و هوس و وسوسه های شیطانی باشد؟! از سختی ها نهراسید و با تلاش و پشتکار جلو بروید تا به هدف برسید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×