غزل شماره ۴۲۷: چراغ روی تو را شمع گشت پروانه

غزل شماره ۴۲۷: چراغ روی تو را شمع گشت پروانه

چراغ روی تو را شمع گشت پروانه

مرا ز حال تو با حال خویش پروا نه

خرد که قید مجانین عشق می‌فرمود

به بوی سنبل زلف تو گشت دیوانه

به بوی زلف تو گر جان به باد رفت چه شد

هزار جان گرامی فدای جانانه

من رمیده ز غیرت ز پا فتادم دوش

نگار خویش چو دیدم به دست بیگانه

چه نقشها که برانگیختیم و سود نداشت

فسون ما بر او گشته است افسانه

بر آتش رخ زیبای او به جای سپند

به غیر خال سیاهش که دید به دانه

به مژده جان به صبا داد شمع در نفسی

ز شمع روی تواش چون رسید پروانه

مرا به دور لب دوست هست پیمانی

که بر زبان نبرم جز حدیث پیمانه

حدیث مدرسه و خانقه مگوی که باز

فتاد در سر حافظ هوای میخانه

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- شمع بر گرد چراغ روشن چهره تو چون پروانه ای می گشت، من چنان به تو پرداخته ام که به حال خودم توجه و التفاتی ندارم. 

۲- عقل که دستور می داد دیوانگان عشق را به زنجیر کشند، از بوی سنبل گیسوان تو، خود دیوانه شد.

 ٣- اگر در آرزوی گیسوان تو، جان او به باد رفت اهمیتی ندارد، هزاران جان عزیز فدای معشوق باد.

 ۴- دیشب من گریزان از مردم، وقتی محبوب خویش را در کنار بیگانه ای دیدم، از حسادت، از پا افتادم. 

۵- چه تدبیرها و نیرنگهایی که بکار بردیم و فایده نداشت، افسون و حیله ما در نزد او، افسانه و بی اثر شد.

۶- بر چهره سرخ چون آتش او، بجای سپند، چه کسی دانه ای بهتر و زیباتر از خال سیاهش دید؟ 

٧- وقتی که از شمع روی تو، اجازه صادر شد، به مژده این خبر، شمع در یک نفس، جان خود را به صبا تسلیم کرد.

۸- من در ایام دولت لب دوست، شرط کرده ام که جز سخن از پیمانه شراب، سخن دیگری بر زبان نیاورم.

۹-  از خانقاه و مدرسه سخن مگوی زیرا که بار دیگر در سر حافظ، آرزو و هوای میخانه افتاده است.
 

تفسیر اول فال

انسانی عاشق و دلباخته و صادق هستی، اما شنیده ای که رقیبی داری که در آستانه پیروزی است و این فکر تو را به شدت عذاب می دهد. برای یافتن راه چاره از هر دری وارد شده ای، ولی سودی نکرده است. بی تابی نکن، صبور باش و به پیمان خود وفادار بمان. به امید خدا همه کارها مطابق میل تو سامان خواهد گرفت.

تفسیر دوم فال

دچار ناامیدی و اندوه فراوان شده اید و آینده خوبی در انتظار خود نمی بینید. خستگی بر شما غلبه کرده و به هر کاری که دست می زنید با شکست روبرو می شوید.

وقتی شکست های خود را در کنار موفقیت های دیگران می گذارید غم و اندوه شما را فرا می گیرد، اما نگرانی به دل راه ندهید که به زودی خبری خوش دریافت می کنید که با شنیدن آن جان تازه ای گرفته و تلاش های خود دوچندان خواهید کرد. انشالله به هدف خواهید رسید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×