غزل شماره ۴۲۹: ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز می

غزل شماره ۴۲۹: ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز می

ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز می

طامات تا به چند و خرافات تا به کی

بگذر ز کبر و ناز که دیده‌ست روزگار

چین قبای قیصر و طرف کلاه کی

هشیار شو که مرغ چمن مست گشت هان

بیدار شو که خواب عدم در پی است هی

خوش نازکانه می‌چمی ای شاخ نوبهار

کآشفتگی مبادت از آشوب باد دی

بر مهر چرخ و شیوه او اعتماد نیست

ای وای بر کسی که شد ایمن ز مکر وی

فردا شراب کوثر و حور از برای ماست

و امروز نیز ساقی مه روی و جام می

باد صبا ز عهد صبی یاد می‌دهد

جان دارویی که غم ببرد درده ای صبی

حشمت مبین و سلطنت گل که بسپرد

فراش باد هر ورقش را به زیر پی

درده به یاد حاتم طی جام یک منی

تا نامه سیاه بخیلان کنیم طی

زان می که داد حسن و لطافت به ارغوان

بیرون فکند لطف مزاج از رخش به خوی

مسند به باغ بر که به خدمت چو بندگان

استاده است سرو و کمر بسته است نی

حافظ حدیث سحرفریب خوشت رسید

تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- ساقی بیا زیرا که قدح لاله پر از شراب شد و فصل بهار آمد. لاف و گزاف صوفیانه و خرافه و سخن دروغ شنیدن تا کی؟

۲- از غرور و ناز بپرهیز زیرا که زمانه چین قبای قیصر و گوشه کلاه کیقباد را دیده است.

٣- هان، هوشیار شود زیرا که بلبل باغ، سرمست شده است تو نیز بیدار شو زیرا که خواب مرگ و نیستی در پی زندگی ماست. 

۴- با ناز و خوشی و آرام حرکت میکنی ای شاخه نورس بهاری، امید که از آشوب باد زمستانی، دچار پریشانی و آشفتگی نشوی. 

۵- بر مهر و محبت روزگار و شیوه دلبری او اعتمادی نیست و وای بر کسی که خود را از حیله او، در امان دید.

 ۶- فردای قیامت، شراب حوض کوثر و حوری سیاه چشم به ما تعلق خواهد داشت، امروز نیز ساقی ماهرو و جام شراب از آن ماست.

 ۷- باد صبا، ایام کودکی را به یاد می آورد، ای کودک خردسال، داروی جانبخشی بده تا اندوه را از دل بزداید. 

۸- شکوه و جلال و سلطنت گل را نگاه مکن زیرا که فراش باد، هر گلبرگ آن را زیر پا له خواهد کرد.

۹- به یاد حاتم طایی، جامی به من بده که یک من شراب داشته باشد تا نامه سیاه خسیسان را در هم بپیچم. 

۱۰- از آن شرابی که زیبایی و لطافت به گل ارغوان بخشید و به سبب لطافت طبعش، بر چهره اش عرق را آشکار کرد. 

۱۱- تکیه گاه و بساط را به باغ ببر زیرا که برای خدمت کردن همچون غلامان، سرو ایستاده و نی آماده خدمت است.

 ۱۲- حافظ، سخن چون جادویت که آدمی را محسور می کند تا به مرز مصر و چین و اطراف روم و ری رسید.
 

تفسیر اول فال

شما انسان ساده و کمی خرافاتی هستید. گاهی بی خیالی می کنی و زمانی تنبلی، کار امروز را به فردا میفکنی در حالی که حتی خود نیز مطمئن نیستی که فردایی در کار باشد. وقت آن رسیده که این عادات ناپسند را ترک کنی و قبل از آنکه برای همیشه فرصت را از دست بدهی به خود بیایی و توشه ای فراهم کنی.

تفسیر دوم فال

انسان خیال پردازی هستید که در رویا و توهم غرق شده اید. دست از اوهام برداشته و برای سختی ها و موانعی که سر راه خواهید داشت آماده شوید.

برای تصمیم گیری از عقل خود استفاده کرده و از خرافات پیروی نکنید. راه رسیدن به مراد دل هموار خواهد شد. عبادت خداوند را به جای آورید و از فریبکاری دوری کنید تا به مقام و ثروت دست پیدا کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×