غزل شماره ۴۳۲: مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی

غزل شماره ۴۳۲: مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی

مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی

پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی

وصف رخ چو ماهش در پرده راست ناید

مطرب بزن نوایی ساقی بده شرابی

شد حلقه قامت من تا بعد از این رقیبت

زین در دگر نراند ما را به هیچ بابی

در انتظار رویت ما و امیدواری

در عشوه وصالت ما و خیال و خوابی

مخمور آن دو چشمم آیا کجاست جامی

بیمار آن دو لعلم آخر کم از جوابی

حافظ چه می‌نهی دل تو در خیال خوبان

کی تشنه سیر گردد از لمعه سرابی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- من خمار باده عشقم، ساقی شراب بده و جام را پر کن زیرا که بی باده ، مجلس صفا و روشنایی ندارد.

 ۲- توصیف چهره چون ماه او، در پنهانی میسر نیست. مطرب، آهنگی بنواز و ساقی، شرابی بده.

 ٣- قامت من چون حلقه خمیده ای شد تا پس از این نگاهبان تو، ما را از این در، به دری دیگر روانه نسازد.

 ۴- ما ملازم امیدواری و در انتظار دیدن رویت هستیم، در عشوه و فریبی که وصالت به ما می دهد. ما با رؤیا و خواب همراهیم. 

۵- من از آن دو چشم مست تو خمارم، جام شراب نگاهت کجاست؟ من دور از لبان لعل تو، بیمارم أخر حداقل جوابی بده.

۶- حافظ برای چه تو به خیال دیدار زیبارویان دل خوش کرده ای، آخر کدام تشنه از پرتو شراب سیراب می شود؟
 

تفسیر اول فال

به دنبال درمانی برای دردهای خود و چاره ای برای زندگیت می گردی. دل به کسی سپرده ای که عشق او برای تو جز رنج و غم و عذاب ارمغانی نداشته است. تو خود می دانی که وصال او سرابی بیش نیست، ولی زندگی در سراب عملی نمی باشد. از این نیت صرف نظر کن و گمشده خود را در جای دیگری بیاب.

تفسیر دوم فال

همه چیز در گروی داشتن ثروت و مادیات نیست بلکه باید به معنویات نیز توجه داشته باشید. به کسی دلبسته اید که به اشارت های شما بی توجهی می کند.

نگران هستید و به نظر می رسد گره کور به امورتان زده شده و حریفان از شما پیش گرفته اند اما منتظر بهتر شدن اوضاع هستید و همچنان با امید جلو می روید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×