غزل شماره ۴۳۶: آن غالیه خط گر سوی ما نامه نوشتی

غزل شماره ۴۳۶: آن غالیه خط گر سوی ما نامه نوشتی

آن غالیه خط گر سوی ما نامه نوشتی

گردون ورق هستی ما درننوشتی

هر چند که هجران ثمر وصل برآرد

دهقان جهان کاش که این تخم نکشتی

آمرزش نقد است کسی را که در این جا

یاریست چو حوری و سرایی چو بهشتی

در مصطبه عشق تنعم نتوان کرد

چون بالش زر نیست بسازیم به خشتی

مفروش به باغ ارم و نخوت شداد

یک شیشه می و نوش لبی و لب کشتی

تا کی غم دنیای دنی ای دل دانا

حیف است ز خوبی که شود عاشق زشتی

آلودگی خرقه خرابی جهان است

کو راهروی اهل دلی پاک سرشتی

از دست چرا هشت سر زلف تو حافظ

تقدیر چنین بود چه کردی که نهشتی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- اگر آن یاری که خط عذار چهره اش مشکین است برای ما نامه ای می نوشت، روزگار طومار هستی ما را در هم نمی پیچید.

 ۲- هر چند که نهال فراق، میوه وصال خواهد داد اما ای کاش دهقان جهان، چنین بذری نمی کاشت.

 ۳- کسی که در این دنیا یاری چون حور و سرایی چون بهشت دارد، در حقیقت به آمرزش نقد دست یافته است.

 ۴- بر سکوی میخانه محبت نمی توان با نعمت و ناز تکیه زد، اگر اینجا بالش زربفت نیست ما به خشت پاره ای می سازیم. 

۵- یک شیشه شراب و یار شیرین لب و کنار کشتزار خودت را با باغ ارم و تکبر و نخوت شداد عوض نکن. 

۶- ای دل آگاه من تا کی می خواهی در غم دنیایی پست باشی؟ حیف است که زیبارویی عاشق زشت چهره ای شود.

۷- به ریا و تزویر آلوده بودن خرقه، موجب خرابی جهان می شود، سالک راه حق و اهل دل و پاک طینتی کجاست؟

۸- چرا حافظ سر گیسوان تو را از دست رها کرد؟ سرنوشت چنین بود، اگر رها نمی کرد چه می توانست بکند.
 

تفسیر اول فال

از دوری و هجران به شدت بی تابی، ولی از آنجا که ثمره هجر وصل است باید سختی ها را تحمل کنی. فکر می کنی اگر او بیاید تقدیر تو را به شیوه ای دیگر رقم خواهد زد. دست از تلاش برندار و بیهوده خود را اسیر غم دنیا نکن که به زودی هجران به سر خواهد آمد و زندگی موفقی خواهی داشت. اگر امید خود را از دست ندهی و همچنان به سعی و کوشش ادامه دهی، تقدیر تو کامیابی است.

تفسیر دوم فال

مدتی است احساس می کنید از اهداف خود دور شده و در مسیر نادرستی قرار گرفته اید. به همین خاطر اندوهگین و دل آزرده هستید. از این غصه ها دست بردارید و همه چیز را به سرنوشت و تقدیر بسپارید.

قناعت پیشه کنید و مطمئن باشید آن چه به صلاح شما باشد اتفاق خواهد افتاد. آرزوهای غیرممکن را کنار بگذارید. دوستان خود را با تعمق انتخاب کنید که بعدا پشیمان نشوید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×