غزل شماره ۴۳۷: ای قصه بهشت ز کویت حکایتی

غزل شماره ۴۳۷: ای قصه بهشت ز کویت حکایتی

ای قصه بهشت ز کویت حکایتی

شرح جمال حور ز رویت روایتی

انفاس عیسی از لب لعلت لطیفه‌ای

آب خضر ز نوش لبانت کنایتی

هر پاره از دل من و از غصه قصه‌ای

هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی

کی عطرسای مجلس روحانیان شدی

گل را اگر نه بوی تو کردی رعایتی

در آرزوی خاک در یار سوختیم

یاد آور ای صبا که نکردی حمایتی

ای دل به هرزه دانش و عمرت به باد رفت

صد مایه داشتی و نکردی کفایتی

بوی دل کباب من آفاق را گرفت

این آتش درون بکند هم سرایتی

در آتش ار خیال رخش دست می‌دهد

ساقی بیا که نیست ز دوزخ شکایتی

دانی مراد حافظ از این درد و غصه چیست

از تو کرشمه‌ای و ز خسرو عنایتی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- ای کسی که سخن از بهشت، تنها حکایتی از کوی تر است و شرح زیبایی حور، تنها روایتی از زیبایی روی تو است،

 ۲- نفس روحبخش عیسی، تنها نکته ای ظریف از لب لعل تو است و آب حیات خضر، تنها کنایه ای از لبان شیرین توست.

 ۳- هر پاره ای از دل من همراه داستانی از اندوه است و هر سطری از دفتر خصلتهای نیک تو، همراه نشانه ای از بخشایش حق است. 

۴- اگر بوی خوش تو، رعایت احترام گل را نمی کرد کی می توانست در محفل اهل دل، عطرافشانی کند. 

۵- ای باد صبا به خاطر بسپار که ما را حمایتی نکردی و ما در آرزوی خاک در یار، سوختیم. 

۶- ای دل، دانش و عمر خود را به بیهوده، هدر دادی، سرمایه فراوان داشتی اما کفایت و کاردانی نشان ندادی. 

٧- بوی دل سوخته من تمام دنیا را فرا گرفت، آتش اندوه درونم نیز به همه جا سرایت خواهد کرد و همه را خواهد سوزاند.

۸- ساقیا بیا و شراب بیاور زیرا اگر خیال روی او در آتش میسر می شود، از آتش دوزخ، شکوه نخواهم کرد.

 ۹- میدانی مقصود حافظ از بیان این درد و اندوه چیست؟ این است که تو ناز و کرشمه ای کنی و شاه، توجه و عنایتی نشان دهد.
 

تفسیر اول فال

در زندگی گذشته خود موقعیت های فراوانی داشته ای و امکاناتی که هرگز از آنها استفاده مطلوب نکرده ای و عمر خود را بیهوده هدر داده ای. اکنون که خداوند به تو عنایتی فرموده و فرصتی دیگر در اختیارت قرار داده است، غفلت مکن که وقت آن رسیده که به مراد دل خود برسی و از درد و غصه رهایی یابی.

تفسیر دوم فال

توانایی و استعدادهای بی نظیری دارید که قدر آن ها را نمی دانید. بهتر است بیشتر به هوش و ذکاوت خود اعتماد کرده و از آن بهره ببرید.

از لحظه ها و روزهای عمر کمال استفاده را بکنید تا بعدا دچار خسرت نشوید. در مسیر رسیدن به آرزوها از گله کردن و غر زدن دست بردارید و خودباوری را در خود تقویت کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۱ دیدگاه
دیدگاه ها
  1. فاطمه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

    به دلم ننشست

×