غزل شماره ۴۳۸: سبت سلمی بصدغیها فؤادی

غزل شماره ۴۳۸: سبت سلمی بصدغیها فؤادی

سبت سلمی بصدغیها فؤادی

و روحی کل یوم لی ینادی

نگارا بر من بی‌دل ببخشای

و واصلنی علی رغم الاعادی

حبیبا در غم سودای عشقت

توکلنا علی رب العباد

امن انکرتنی عن عشق سلمی

تزاول آن روی نهکو بوادی

که همچون مت به بوتن دل و ای ره

غریق العشق فی بحر الوداد

به پی ماچان غرامت بسپریمن

غرت یک وی روشتی از امادی

غم این دل بواتت خورد ناچار

و غر نه او بنی آنچت نشادی

دل حافظ شد اندر چین زلفت

بلیل مظلم و الله هادی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١۔ سلمی با گیسوان آویخته در دو سوی صورتش، قلبم را اسیر کرد و روح من هر روز به من این ندا را می دهد که:

 ۲- معشوق من به من عاشق رحم کن و علیرغم دشمنان، مرا به وصال خود برسان.

 ۳- محبوب من، در غم عشق و آرزوی تو، به پروردگار بندگان توكل کردیم. 

۴- ای کسی که عشق سلمی را منکر می شوی تو از اول باید آن روی زیبا را دیده باشی ... 

۵- تا همچون من، دل تو یکباره در دریای دوستی، غرق عشق شود.

۶- ما با پایبوسی، غرامت خواهیم سپرد اگر تو گناه و تقصیری از ما دیدی.

 ۷- غم این دل تو را به ناچار باید بخوری وگرنه آنچه تو را شایسته نباشد. خواهی دید. 

۸- دل حافظ بر چین زلف تو رفت در شب تاریکی که فقط خداوند راهنماست.
 

تفسیر اول فال

خطایی مرتکب شده ای و از جانب او امید بخشایش داری. نگران نباش. او تو را خواهد بخشید، اما مشکل تو را بخشش او حل نخواهد کرد. تو در دام عشقی اسیر شده ای و می بینی که از هیچ کس کاری ساخته نیست. تنها چاره تو توکل به خدایی است که همیشه و در همه حال بندگانش را یاری می کند، پس به او و معصومینش توسل بجو.

تفسیر دوم فال

به زودی یکی از افراد خانواده یا آشنایان به کمک شما احتیاج پیدا کرده و دست نیاز به سوی تان دراز خواهد کرد. از یاری به او غافل نشوید و درخواستش را تا آن جا که می توانید انجام دهید.

برای رسیدن به آرامش به عبادت و ذکر پروردگار مشغول شوید. عزت نفس داشته و بخشندگی را سرلوحه زندگی خود قرار دهید تا از نعمت های بی دریغ خداوند بیش از پیش بهره مند گردید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×