غزل شماره ۴۳: صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است

غزل شماره ۴۳: صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است

صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است

وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است

از صبا هر دم مشام جان ما خوش می‌شود

آری آری طیب انفاس هواداران خوش است

ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد

ناله کن بلبل که گلبانگ دل افکاران خوش است

مرغ خوشخوان را بشارت باد کاندر راه عشق

دوست را با ناله شب‌های بیداران خوش است

نیست در بازار عالم خوشدلی ور زان که هست

شیوه رندی و خوش باشی عیاران خوش است

از زبان سوسن آزاده‌ام آمد به گوش

کاندر این دیر کهن کار سبکباران خوش است

حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست

تا نپنداری که احوال جهان داران خوش است

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- ساحت باغ شادی دهنده و همنشینی با یاران چه خوش است. روزگار گل نیز که به واسطه او، حال و روز می خواران خوش شده، به کام باد.

۲- از باد بهاری، دماغ جان ما خوش می شود. بله پاکی نفسهای هواداران نیز خوش است.

3- گل هنوز کاملا نشکفته بود که قصد رفتن کرد: ای بلبل بنال که بانگ دل خستگان خوش است.

۴- به بلبل خوشخوان بشارت بدهید زیرا که در راه عشق، حال معشوق با ناله عاشقان شب بیدار خوش است.

۵- در بازار این دنیا هیچ کس را خوشدل نمی بینی و اگر هم هست با آئین وارستگی و بی غمی چالاكانه خوش است.

۶- من از زبان سوسن آزاده و خاموش شنیدم که می گفت در این سرای کهن دنیا، کار وارستگان از قید تعلق خوش است.

۷- ای حافظ، تنها راه خوشدلی و شادی، ترک دنیا و قناعت از آن است. مبادا بپنداری که احوال دنیاداران خوش است.
 

تفسیر اول فال

به زودی از دوستان خود کمکهای بزرگی دریافت خواهید کرد و مشکلات فعلی تان حل خواهد شد. روزگار غم و اندوه سپری گردیده و زمان شادمانی و سرخوشی رسیده است. اکنون که این فرصت به تو روی کرده، این بار با دقت بیشتری مسیر زندگی خود را انتخاب کن و بدان که هرچه تعلق کمتر باشد زندگی آسانتر است.

تفسیر دوم فال

مژه باد بر شما که روزهای سخت و تاریک به پایان رسیده و به زودی خبر خوبی که مدتها منتظرش بودید را خواهید شنید.

کار و بارتان رونق می گیرد و در مسیر پیشرفت به پیش می روید. در این دوران باید بیشتر از قبل مراقب روح و دل تان باشید. از دل بستن به خوشی های دنیوی و مادیات برحذر باشید که قلب پاکتان را تیره و تار خواهد کرد.

شادی و خوشی های خود را با دیگران شریک شوید و از غرور و خودبینی دوری کنید تا روزهای خوب پایدار مانده و صفای باطن خود را حفظ کنید.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×