غزل شماره ۴۴۰: سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی

غزل شماره ۴۴۰: سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی

سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی

خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی

دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است

بدین راه و روش می‌رو که با دلدار پیوندی

قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز

ورای حد تقریر است شرح آرزومندی

الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور

پدر را بازپرس آخر کجا شد مهر فرزندی

جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست

ز مهر او چه می‌پرسی در او همت چه می‌بندی

همایی چون تو عالی قدر حرص استخوان تا کی

دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکندی

در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است

خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی

به شعر حافظ شیراز می‌رقصند و می‌نازند

سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- سحرگاهان با باد صبا، از اشتیاق و عشق خود حکایت می کردم، در جواب این ندا آمد که به لطف خداوند اعتماد کن.

 ۲- دعای صبحگاهی و راز و نیاز شبانه کلید گنجینه مراد و مقصود است پس بر این شیود، مداومت کن تا به وصال معشوق برسی. 

٣- قلم آن قدرت بیان را ندارد که راز عشق را بازگوید، شرح اشتیاق از حد اثبات فراتر است.

 ۴- هان ای یوسف فرمانروای مصر که سلطنت تو را مغرور کرد، حال پدر را بپرس، آخر مهر و محبت فرزندی کجا رفت؟ 

۵- دنیای کهنسال فریبا هیچ رحمی در سرشت خود ندارد، از عشق به او چه می طلبی و برای چه همت خود را مصروف آن می کنی؟

۶- حیف است که همای عالیقدری چون تو، این قدر حرص استخوان داشته باشد، افسوس از آن سایه همت که بر ناکسان و نااهلان انداختی.

 ۷- اگر بازار دنیا، سود و نفعی داشته باشد برای درویش قانع و شادمان است، خدایا مرا به صفت درویشی و خرسندی، توانگر و بی نیاز کن.

۸- سیاه چشمان کشمیری و زیبارویان سمرقندی با غزل حافظ شیرازی می رقصند و با ناز، فخر می فروشند.
 

تفسیر اول فال

به جای آنکه پیوسته از آرزوهای دور و دراز خود صحبت کنی و در دنیا و جاذبه هایش غرق شوی به لطف و مرحمت الهی بیندیش که همانا کلید گنج مقصود ارتباط با پروردگار است و دعای خیر والدین در این راه بهترین یاور، پس هرگز از آنها غافل مشو و روح الهی خود را بشناس و به آنچه خدا نصیبت کرده قانع باش و از همنشینی با نااهلان بپرهیزکه خلقت انسان مقصودی والاتر از اینها داشته است.

تفسیر دوم فال

زندگی پستی بلندی های فراوان دارد، گاهی در اوج خوشبختی و سعادت، گاهی در قعر بدبختی و رنج. این روزهای سخت و پر از درد خواهد گذشت، اگر پشتکار داشته و امید خود را حفظ کنید در آینده نزدیک خواسته های شما برآورده می شود.

به پروردگار توکل داشته باشید و از کبر و غرور برحذر باشید. در کارها با خانواده و دوستان دلسوز مشورت کنید و از طمع دوری کرده تا به مراد دل برسید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×