غزل شماره ۴۴۲: به جان او که گرم دسترس به جان بودی

غزل شماره ۴۴۲: به جان او که گرم دسترس به جان بودی

به جان او که گرم دسترس به جان بودی

کمینه پیشکش بندگانش آن بودی

بگفتمی که بها چیست خاک پایش را

اگر حیات گران مایه جاودان بودی

به بندگی قدش سرو معترف گشتی

گرش چو سوسن آزاده ده زبان بودی

به خواب نیز نمی‌بینمش چه جای وصال

چو این نبود و ندیدیم باری آن بودی

اگر دلم نشدی پایبند طره او

کی اش قرار در این تیره خاکدان بودی

به رخ چو مهر فلک بی‌نظیر آفاق است

به دل دریغ که یک ذره مهربان بودی

درآمدی ز درم کاشکی چو لمعه نور

که بر دو دیده ما حکم او روان بودی

ز پرده ناله حافظ برون کی افتادی

اگر نه همدم مرغان صبح خوان بودی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- سوگند به جان یار اگر به جان خویش دسترسی داشتم، آن را کمترین هدیه ای می دانستم که نثار چاکران او می کردم.

۲- اگر زندگانی گرانقیمت ابدی بود، می گفتم که غبار پای او، چه ارزشی دارد.

 ٣. اگر سرو، چون گل و سوسن ده زبان داشت، به چاکری و غلامی قامت یار، اعتراف می کرد.

 ۴- حتی او را در خواب هم نمی بینم چه رسد به وصال او، حال که وصال دست نمی دهد و آن را نخواهیم دید، باری کاش هم در خواب ببینمش. 

۵-گر دلم اسیر و پایبند گیسوی او نمیشد کی می خواست در این خاکدان تیره دنیا، آرام و قرار یابد؟ 

۶- از نظر زیبایی چهره چون خورشید آسمان در همه گیتی، بینظیر و بی همتاست افسوس که ذرهای مهربانی در دلش نیست.

 ۷- کاش چون پرتو نوری از در وارد می شد که آنگاه حکم و فرمان وی بر چشمان ما جاری و نافذ بود. 

۸- اگر حافظ همدم و همنوای مرغان سحرخوان نبود، چه زمانی ناله اش آشکار می شد و رازش فاش میگشت؟

 

تفسیر اول فال

به کسی دل بسته ای و این دلبستگی تا به آن حد است که فکر می کنی او تنها بهانه تو برای زندگی است، اما به وصال او امید نداری. با این حال با تمام وجود در این راه تلاش می کنی و از جان مایه می گذاری. مطمئن باش که همیشه جوینده یابنده است. پس بی تابی نکن و همچنان صبور باش تا به آرزوی خود برسی.

تفسیر دوم فال

اگرچه به آن چه می خواستید دست نیافته و دچار شکست شدید اما نگذارید یاس و ناامیدی در دل شما رخنه کند. برای رسیدن به مراد دل کافیست پشتکار و تلاش خود را بیشتر کنید.

ناراحت نباشید که هرچه پیش آید به صلاح شماست، اگر امروز به نتیجه مطلوب نرسیدید، فردا انشالله خواهید رسید. به خداوند توکل داشته باشید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×