غزل شماره ۴۴۳: چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاری

غزل شماره ۴۴۳: چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاری

چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاری

خورد ز غیرت روی تو هر گلی خاری

ز کفر زلف تو هر حلقه‌ای و آشوبی

ز سحر چشم تو هر گوشه‌ای و بیماری

مرو چو بخت من ای چشم مست یار به خواب

که در پی است ز هر سویت آه بیداری

نثار خاک رهت نقد جان من هر چند

که نیست نقد روان را بر تو مقداری

دلا همیشه مزن لاف زلف دلبندان

چو تیره رای شوی کی گشایدت کاری

سرم برفت و زمانی به سر نرفت این کار

دلم گرفت و نبودت غم گرفتاری

چو نقطه گفتمش اندر میان دایره آی

به خنده گفت که ای حافظ این چه پرگاری

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- اگر لحظه ای چون سرو، به گلزار بخرامی و بیایی، از رشک و حسد روی زیبای تو، به هر گلی، نیش خاری خواهد خورد.

۲- هر حلقه از گیسوی کافر کیش و عاشق کش تو، فتنه و آشوبی با خود دارد و از افسون چشمان تو، در هر گوشه ای، رنجوری افتاده است.

۳- ای چشم مست و خمار یار من، چون بخت من به خواب مرو زیرا از هر سو، آه سوزناک عاشق بیداری، در جستجویت است.

۴- نقد جان من نثار خاک راه تو باد گرچه گوهر پاک جان من نزد تو ارزشی ندارد. 

۵- ای دل، همواره از گیسوی محبوبان لاف نزن زیرا اگر اندیشه ات تیره و تار شود، کی این گیسوان، گره کارت را می گشایند؟

۶- سرم رفت و کار عشق لحظه ای به سامان نرسید، دلم ملول و آزرده شد ولی تو پروایی از اندوه این گرفتار نداشتی.

۷-به یار گفتم که چون نقطه ای به مرکز دایره عشق بیا، با خنده گفت: ای حافظ، این دیگر چه فریب و نیرنگی است؟
 

تفسیر اول فال

در وجودت آشوب هیاهویی برپاست. با تمام وجود بر سر انجام ای نیت ایستاده ای، گرچه خود هم می دانی که انجام این نیت آن نتیجه ای را که تو می اندیشی به دنبال نخواهد داشت، با این حال همچنان پافشاری می نمایی و غم و اندوه بسیاری را تحمل می کنی. شتاب بیهوده مکن و منتظر شو تا زمینه مساعد فراهم شود. آنگاه این نیت عملی می گردد.

تفسیر دوم فال

به دنبال عشق هستید اما به سراغ هر کسی می روید به شما بی توجهی می کند و ناکام می مانید. این افکار باعث شده بسیار اندوهگین شده و خود را شکست خورده بدانید.

دل را جلا داده و ناامید نشوید که غم و غصه دوای درد نیست، بیشتر و بیشتر تلاش کنید تا بالاخره روی سعادت و خوشبختی را ببینید. انشالله پیروزی با شما خواهد بود.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×