غزل شماره ۴۴۶: صبا تو نکهت آن زلف مشک بو داری

غزل شماره ۴۴۶: صبا تو نکهت آن زلف مشک بو داری

صبا تو نکهت آن زلف مشک بو داری

به یادگار بمانی که بوی او داری

دلم که گوهر اسرار حسن و عشق در اوست

توان به دست تو دادن گرش نکو داری

در آن شمایل مطبوع هیچ نتوان گفت

جز این قدر که رقیبان تندخو داری

نوای بلبلت ای گل کجا پسند افتد

که گوش و هوش به مرغان هرزه گو داری

به جرعه تو سرم مست گشت نوشت باد

خود از کدام خم است این که در سبو داری

به سرکشی خود ای سرو جویبار مناز

که گر بدو رسی از شرم سر فروداری

دم از ممالک خوبی چو آفتاب زدن

تو را رسد که غلامان ماه رو داری

قبای حسن فروشی تو را برازد و بس

که همچو گل همه آیین رنگ و بو داری

ز کنج صومعه حافظ مجوی گوهر عشق

قدم برون نه اگر میل جست و جو داری

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- ای باد صبا تو بوی خوش آن گیسوی مشکبوی یار را داری، به یادگار در نزد ما بمان زیرا که بوی او را داری.

۲- دلم را که جواهر اسرار زیبایی و عشق بار در اوست. اگر بتوانی خوب از آن محافظت کنی، می توانم به دست تو بدهم. 

۳- بر آن چهره دلپذیر تو هیچ ایرادی نمی توان گرفت جز این که نگهبانان بداخلاق و تندخو داری. 

۴- ای گل، آهنگ و نغمه بلبل کی مورد پسند تو واقع می شود در حالی که گوش جان را به مرغان هرزه خوان سپرده ای؟ 

۵-  با جرعه ای از شراب عشق تو مست سدم، این شراب بر تو گوارا باد، بگو که این باده که در سبوی تر است از کدام خم است؟

۶- ای سرو روئیده به کنار جویبار، به سربلندی خود افتخار مکن زیرا اگر به یار بلندبالای ما برسی از خجالت، سرت را پایین خواهی انداخت.

۷- ادعای سلطانی بر عالم محسن همچون خورشید، تنها سزاوار تو است زیرا چاکران ماهروی بسیار داری. 

۸- جامه عرضه زیبایی تنها برازنده قامت تو است و بس زیرا که مانند گل، سراپا به رنگ و بو آراسته شدهای.

۹- حافظ، از گوشه خلوت صومعه، گوهر عشق را جستجو مکن، از آن بیرون بیا اگر می خواهی و تمایل به یافتن گوهر داری.
 

تفسیر اول فال

کسی را در نظر داری ولی در دل سپردن به او دچار تردید هستی. خیالت راحت باشد می توانی به او اطمینان کنی. او فرد لایقی است ولی دوستان نابابی در گرد او جمع شده اند که باید سعی کنی آنها را از او جدا کنی و این میسر نمی شود مگر آنکه آنچنان به او محبت نمایی که او را از مهر و محبت دوستان نااهلش بی نیاز سازی.

تفسیر دوم فال

در روزهای گذشته و خاطرات غرق شده و دل تان سرشار از اسرار زیبا می باشد. حرفان زیادی سر راه شما قرار گرفته اند، از انجام کارهایی که در آینده باعث حسرت و ندامت خواهد شد پرهیز کنید.

در میان دوستان و آشنایان افرادی هستند که می توانند در راه رسیدن به اهداف تان شما را یاری دهند. راه خوبی را انتخاب کرده اید، برای پیدا شدن گمشده بیشتر جستجو کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×