غزل شماره ۴۴۷: بیا با ما مورز این کینه داری

غزل شماره ۴۴۷: بیا با ما مورز این کینه داری

بیا با ما مورز این کینه داری

که حق صحبت دیرینه داری

نصیحت گوش کن کاین در بسی به

از آن گوهر که در گنجینه داری

ولیکن کی نمایی رخ به رندان

تو کز خورشید و مه آیینه داری

بد رندان مگو ای شیخ و هش دار

که با حکم خدایی کینه داری

نمی‌ترسی ز آه آتشینم

تو دانی خرقه پشمینه داری

به فریاد خمار مفلسان رس

خدا را گر می‌دوشینه داری

ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ

به قرآنی که اندر سینه داری

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- بازگرد و با ما چنین کینه و دشمنی مورز زیرا که تو بر من حق دوستی و مصاحبت قدیمی داری.

 ۲- نصيحت گوش کن زیرا این مرواریدی است که بهتر از آن گوهری است که در گنجینه خود داری. 

۳- اما تو که از خورشید و ماه، در برابر خود آئینه داری، به وارستگان چهره خود را نشان نمی دهی. 

۴- ای شیخ، از رندان بد مگو و هوشیار باش که اگر چنین کنی با حکم پروردگار، سر کینه و عناد داری. 

۵- تو که میدانی خرقه پشمینه داری چرا از آه آتشین من نمی ترسی، مبادا که در تو درگیرد؟

۶- بخاطر خدا اگر از شراب شب گذشته، چیزی باقی مانده به یاری خمار آلودگان بی چیز برس.

۷- حافظ، قسم به قرآنی که در سینه دلت حفظ کرده ای، از شعر و غزل تو، خوشتر و دلپذیرتر چیزی ندیده ام.
 

تفسیر اول فال

لجبازی های تو بی مورد است. غرض ورزی ها را کنار بگذارم نصیحت بزرگان گوش کن و به جای آنکه تجربه کنی از تجربیات دیگران استفاده کن. از بدگویی دوستان بپرهیز که مهر و محبت را از بین می برد. چاره کار تو دعای خیر دیگران است. پس از اطرافیان خود غافل مشو و حق هم صحبتی را فرو مگذار.

تفسیر دوم فال

این همه کینه و عصبانیت دردی دوا نمی کند، سعی کنید خود را کنترل کرده و عقل خود را به کار بیندازید. برای حل مشکلات با تدبیر و درایت عمل کنید و از دوستان مورد اعتماد کمک بگیرید.

خداوند سراسر رحمت و لطف است، به لطف بی کران پروردگار ایمان بیاورید و به او توکل کنید که همه چیز در ید قدرت اوست.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۱ دیدگاه
دیدگاه ها
  1. حانیه بیات ۱ آبان ۱۳۹۸

    فایل صوتی بدی داشت.لحن خواندن شعر بد بود. ولی درکل خوب بود.

×