غزل شماره ۴۴۸: ای که در کوی خرابات مقامی داری

غزل شماره ۴۴۸: ای که در کوی خرابات مقامی داری

ای که در کوی خرابات مقامی داری

جم وقت خودی ار دست به جامی داری

ای که با زلف و رخ یار گذاری شب و روز

فرصتت باد که خوش صبحی و شامی داری

ای صبا سوختگان بر سر ره منتظرند

گر از آن یار سفرکرده پیامی داری

خال سرسبز تو خوش دانه عیشیست ولی

بر کنار چمنش وه که چه دامی داری

بوی جان از لب خندان قدح می‌شنوم

بشنو ای خواجه اگر زان که مشامی داری

چون به هنگام وفا هیچ ثباتیت نبود

می‌کنم شکر که بر جور دوامی داری

نام نیک ار طلبد از تو غریبی چه شود

تویی امروز در این شهر که نامی داری

بس دعای سحرت مونس جان خواهد بود

تو که چون حافظ شبخیز غلامی داری

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- ای کسی که دارای مقام و جایگاهی در کوی میخانه هستی، اگر در دست خود، جامی شراب داری، بدان که جمشید زمان خود هستی.

 ٢- وقت تو خوش باد ای کسی که با گیسوان یار و چهره او، شب و روز، صبحی دلپذیر و شبی خوش داری. 

٣- ای باد صبا اگر از آن یار سفر کرده، پیامی داری، به سوخته دلانی که در مسیر تو منتظر هستند برسان.

 ۴- خال با طراوت و دلپذیر تو، دانه عیش است اما در اطراف چمن چهره ات، چه دامی گسترده ای. 

۵- از لب خندان جام، بوی زندگی میشنوم، ای خواجه اگر تو نیروی بویایی داری، این بو را حس کن.

۶- از آنجا که هنگام وفاداری، هیچ ثباتی نداشتی، خدا را شکر می گویم که در جور و ستم پایدار هستی.

۷۔ اگر غریبی بخواهد به واسطه تو به نیکنامی برسد مگر چه می شود زیرا که امروز تو تنها کسی هستی که شهرت و آوازه داری.

 ۸- تو که بنده شب زنده داری چون حافظ داری، دعاهای سحری، مونس و همدم جان تو خواهد بود.
 

تفسیر اول فال

به لطف خدا دارای موقعیت خوب مالی و اجتماعی هستی و زندگی راحت و خوشبختی داری. به زودی خبری به تو خواهد رسید که موفقیت هایت را دوچندان می کند. اگر می خواهی این پیشرفتها و موفقیت ها ادامه پیدا کند، از یاری رساندن به کسانی که محتاج کمک تو هستند، دریغ نکن و کاری کن که دعای خیر آنها بدرقه راهت باشد.

تفسیر دوم فال

شخصیت خاص و خوبی دارید که باعث شده میان اطرافیان و آشنایان بسیار محبوب و دوست داشتنی بوده و همه انتظار ورود شما را بکشند. بخت و اقبال به شما روی آورده و روزهای خوبی را می گذرانید.

به خاطر این ایام شادی از خداوند شاکر باشید که غم و اندوه جای خود را به خوشی و مهر داده است. شهرت شما فراگیر خواهد شد، به یاد خدا باشید و نماز شب را فراموش نکنید تا به بیراهه کشیده نشوید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×