غزل شماره ۴۵۵: عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بوالهوسی

غزل شماره ۴۵۵: عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بوالهوسی

عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بوالهوسی

ای پسر جام می‌ام ده که به پیری برسی

چه شکرهاست در این شهر که قانع شده‌اند

شاهبازان طریقت به مقام مگسی

دوش در خیل غلامان درش می‌رفتم

گفت ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی

با دل خون شده چون نافه خوشش باید بود

هر که مشهور جهان گشت به مشکین نفسی

لمع البرق من الطور و آنست به

فلعلی لک آت بشهاب قبس

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

وه که بس بی‌خبر از غلغل چندین جرسی

بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن

حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی

تا چو مجمر نفسی دامن جانان گیرم

جان نهادیم بر آتش ز پی خوش نفسی

چند پوید به هوای تو ز هر سو حافظ

یسر الله طریقا بک یا ملتمسی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- عمر من به بیهودگی و هوسبازی گذشت، ای پسر امید که پیر شوی، جام شرابی به من بده.

 ۲- نمی دانم در این شهر چه لشکرهایی وجود دارد که شاهبازان طریق معرفت، به مقام مگس بودن قانع شده اند. 

٣- دیشب همراه سپاه غلامان درگاه او می رفتم که به من گفت: ای عاشق بیچاره، تو دیگر چه کسی هستی؟

 ۴- هر کس به ملازمت با یار خوش نفسی در جهان شهره شد باید علیرغم دل پر خون خود، چون نافه خوشبو، شاد باشد.

5- برقی از کوه طور درخشید و من آن را دیدم، پس شاید که برای تو از آن، پاره ای آتش سرخ بیاورم. 

6- کاروان رفت و تو در خوابی و بیابان در برابرت است افسوس که از صدای غلغل این همه جرس، چنین در خواب و بی خبری هستی.

 ۷- پرواز کن و از درخت بهشتی طوبی آواز بخوان، حیف است که پرنده ای چون تو، اسیر قفس باشد. 

8- تا مانند مجمر، لحظه ای دامان معشوق را بگیریم، جان خود را برای خوشبو ساختن، بر آتش قرار دادیم.

9- حافظ تا کی در آرزوی تو به هر سو بدود ای مطلوب من، خدا راه رسیدن به تو را برایم آسان سازد.
 

تفسیر اول فال

عمر گرانبهای خود را صرف هوا و هوسهای بیهوده کردی و فرصت ها از دست دادی. لیاقت بیش از اینها را داشتی ولی به اندكها بسنده کردی. اکنون نیز قافله عمر در حال گذر است و تو همچنان در خواب غفلت آرمیده ای و صدای زنگهای کاروان به گوشت نمی رسد. ولی حالا وقت آن رسیده که تحولی در خود ایجاد کنی و از بند اسارت در دام دنیا خود را رها کنی و تا به آنجا که لیاقتش را داری پرواز کنی.

تفسیر دوم فال

عمر خود را به بطالت می گذرانید و وقت های پرارزش جوانی را در پی چیزهای بی ارزش هستید. اگر قصد رسیدن به مدارج بالا دارید با بزرگان مشورت کرده و از تجربه آن ها بهره مند شوید.

کمی ظاهربین هستید و همین باعث شده با دیدن ظاهر زندگی دیگران خود را بی ارزش و کم بشمارید. خودباوری خود را تقویت کنید. به موفقیت های زیادی دست پیدا خواهید کرد و شهرت شما همه جا می پیچد.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×