غزل شماره ۴۵۶: نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی

غزل شماره ۴۵۶: نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی

که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش

که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی

چنگ در پرده همین می‌دهدت پند ولی

وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی

در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است

حیف باشد که ز کار همه غافل باشی

نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف

گر شب و روز در این قصه مشکل باشی

گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست

رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی

حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد

صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 1- نوبهار است پس در این جهت تلاش کن تا خوشدل باشی، زیرا گلهای بسیاری دوباره خواهد روئید و تو در زیر خاک خواهی بود.

 ٢- من به تو نمی گویم که با چه کسی بنشین و چه چیز بنوش، تو اگر خود عاقل و زیرک باشی، میدانی که چکار کنی 

۳- چنگ در نوای خود نیز همین پند و اندرز را به تو می دهد ولی آنگاه این پند در تو اثر می کند که خود تو، قابلیت پذیرش داشته باشی.

 ۴- هر برگی در چمن خود چون دفتری بیانگر حال دیگری است، حیف است که تو از حال همه آثار آفرینش بی خبر باشی. 

5- اندوه این جهان، سرمایه عمر تو را به بیهوده و یکجا از میان خواهد برد اگر که تو شب و روز گرفتار این قصه و مسأله دشوار باشی

6۔ اگر چه از ما تا نزدیکی دوست، راه درازی وجود دارد اما اگر به منزلگاه های میان راه آشنا باشی، رفتن در این مسیر، آسان و سهل است. 

۷- حافظ اگر بخت و اقبال بلند، تو را یاری دهد، صید آن زیباروی خوش اندام خواهی شد.
 

تفسیر اول فال

اکنون که در بهار عمر به سر می بری، شادزیستن و لذت بردن از شادیها را بیاموز که مدت عمر بسیار محدود است. در انتخاب دوستان و همنشینان دقت بسیار کن و به پند و اندرز بزرگان توجه داشته باش. به اطراف خود با چشم بصیرت نگاه کن و عمر پرارزش خود را صرف غم
خوردن مکن که سختی راه زندگی در مقابل بزرگی و ارزش اهداف انسان آسان می شود.

تفسیر دوم فال

به زودی بخت و اقبال خوبی نصیب تان خواهد شد، سعی کنید از فرصت های عالی که پیش می آید به نحو احسن بهره ببرید. به هدف های خود خوب فکر کرده و با بزرگان و افراد مورد اعتماد مشورت کنید.

بی فکری و سهل انگاری باعث دور شدن از مقصود خواهد شد. اگر با درایت و اندیشه کافی دست به عمل بزنید انشالله موفقیت با شما خواهد بود. دست از گله و شکایت برداشته و دوستان خود را خوب بشناسید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۱ دیدگاه
دیدگاه ها
  1. ارتیمیس ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

    شعر بسیار زیبایی

×