غزل شماره ۴۵۸: ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی

غزل شماره ۴۵۸: ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی

ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی

بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی

در مقامی که صدارت به فقیران بخشند

چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی

در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن

شرط اول قدم آن است که مجنون باشی

نقطه عشق نمودم به تو هان سهو مکن

ور نه چون بنگری از دایره بیرون باشی

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی

تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنمای

ور خود از تخمه جمشید و فریدون باشی

ساغری نوش کن و جرعه بر افلاک فشان

چند و چند از غم ایام جگرخون باشی

حافظ از فقر مکن ناله که گر شعر این است

هیچ خوشدل نپسندد که تو محزون باشی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 1- ای دل آنگاه که از شراب سرخ معرفت، مست و خراب باشی، بدون داشتن زر و گنجی، شکوه و جلال صد قارون را داری.

 ۲- در جایگاهی که به نیازمندان، صدرنشینی مجلس را عطا میکنند امیدوارم که از نظر جاه و مقام برتر از همه باشی.

 ۳- در طریق رسیدن به منزل معشوق دلیلی که خطرهای بسیاری وجود دارد، شرط گام نخستین آن است که دیوانه (مجنون) باشی.

 ۴- مرکز دایره عشق را به تو نشان دادم، هوشیار باش و اشتباه مکن وگرنه چون به خود بیایی، می بینی از این دایره، خارج هستی. 

5- کاروان رفت و تو در خوابی و بیابان در برابرت، کی می خواهی بروی؟ راه را از چه کسی خواهی پرسید؟ چه کار می کنی؟ چه وضعی خواهی داشت؟

6- اگر تاج سلطنت را می خواهی، جوهر فطری خود را نشان بده اگر چه حتی از نژاد جمشید و فریدون باشی.

 ۷- ساغری شراب بنوش و جرعه ای از آن را برگردون بپاش، تا کی و چقدر می خواهی از اندوه زمانه، جگر پر خون داشته باشی؟ 

8 - حافظ، از تنگدستی ناله و شکایت مکن زیرا اگر شعر تو این است، هیچ نیکدلی نمی پسندد که تو غمگین و افسرده باشی.
 

تفسیر اول فال

دلت از مهر و محبت نسبت به همنوعان پر کن تا با دستان خالی از بی زر و زور محبوب همه خلق شوی و به مقام و منزلت برسی. اگر قصد عاشقی داری بدان که در راه عشق باید همچون مجنون باشی و از هیچ خطری نهراسی و هرگز ناامید نشوی تا به مقصود و مراد خود برسی.

تفسیر دوم فال

به فکر کسب ثروت و مال بیشتر هستید و از خداوند طلب ثروت بیشتر می کنید در حالی که از سلامتی و نعمت هایی که در اختیار دارید غافل شده اید. دیگران حسرت زندگی شما را می خورند.

اگر برای رسیدن به اهداف خود مصر هستید باید خطرهای زیادی را به جان خریده و سختی ها را تحمل کنید. هوشیار باشید و در مسیر کمال گام بردارید که دنیای فانی ارزش حرص خوردن را ندارد.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×