غزل شماره ۴۵۹: زین خوش رقم که بر گل رخسار می‌کشی

غزل شماره ۴۵۹: زین خوش رقم که بر گل رخسار می‌کشی

زین خوش رقم که بر گل رخسار می‌کشی

خط بر صحیفه گل و گلزار می‌کشی

اشک حرم نشین نهانخانه مرا

زان سوی هفت پرده به بازار می‌کشی

کاهل روی چو باد صبا را به بوی زلف

هر دم به قید سلسله در کار می‌کشی

هر دم به یاد آن لب میگون و چشم مست

از خلوتم به خانه خمار می‌کشی

گفتی سر تو بسته فتراک ما شود

سهل است اگر تو زحمت این بار می‌کشی

با چشم و ابروی تو چه تدبیر دل کنم

وه زین کمان که بر من بیمار می‌کشی

بازآ که چشم بد ز رخت دفع می‌کند

ای تازه گل که دامن از این خار می‌کشی

حافظ دگر چه می‌طلبی از نعیم دهر

می می‌خوری و طره دلدار می‌کشی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱. از این خط زیبایی که بر گلبرگ چهره خود رسم میکنی گویی بر دفتر گل و گلزار خط بطلان میکشی.

 ۲- اشک مرا که در کنج حرم چشمانم خانه کرده، از آن سوی هفت پرده دیدهام بیرون می کشی و رسوا میکنی.

 ٣- سست پویی چون باد صبا را در آرزوی گیسوی خوشبویت، هر لحظه در قید زنجیر به حرکت وا می داری.

 ۴- هر نفس به یاد آن لب سرخرنگ و چشمان مست، مرا از گوشه خلوت خود به سرای می فروش میکشانی.

5- گفتی که سر تو باید به فتراک ما بسته شود، اگر تو زحمت این کار را تحمل کنی، برای ما سهل است.

6- با وجود چشم و ابروی تو، برای چاره دل خود چه بیندیشم، شگفتا که با این کمان جفا، قصد جان بیمار مرا کرده ای.

 ۷- ای گل تازه دمیده باز گرد و از خار خود دور مشو زیرا که همین خار تو را از چشم زخم حسودان محافظت می کند و چشم بد را از تو دور می سازد. 

8- حافظ، دیگر از نعمتهای چه روزگار می خواهی؟ تو شراب مینوشی و به گیسوی معشوق چنگ می زنی.
 

تفسیر اول فال

خداوند بزرگ به تو آنقدر که لازم است نعمتهای خود را بخشیده است و تو نباید طمع و زیاده خواهی کنی. برای نیتی که داری به خوبی چاره اندیشی کن و برای انجام آن عجله به خرج مده. زیرا اجرای این نیت نیاز به آمادگیهای بیشتری دارد که تو اکنون فاقد آن هستی.

تفسیر دوم فال

اگر گمان می کنید رسیدن به خواسته ها بدون تلاش و پشتکار میسر است، سخت در اشتباهید. با تلاش و کوشش به مراد دل می رسید.

از دوستان و اطرافیان مورد اعتماد و دلسوز یاری بگیرید و مشورت کنید تا انشالله در آینده نزدیک به خواسته دل رسیده و یار را در آغوش بگیرید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×