غزل شماره ۴۵: در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است

غزل شماره ۴۵: در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است

صراحی می ناب و سفینه غزل است

جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است

پیاله گیر که عمر عزیز بی‌بدل است

نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس

ملالت علما هم ز علم بی عمل است

به چشم عقل در این رهگذار پرآشوب

جهان و کار جهان بی‌ثبات و بی‌محل است

بگیر طره مه چهره‌ای و قصه مخوان

که سعد و نحس ز تاثیر زهره و زحل است

دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت

ولی اجل به ره عمر رهزن امل است

به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش

چنین که حافظ ما مست باده ازل است

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- در این روزگار، رفیقی که بدون خلل و ناپاکی است تنها جام باده ناب و دفتر شعر است.

۲- سبکبار و مجرد برو زیرا که معبر سلامت، تنگ است و باده بنوش زیرا که این عمر عزیز بی جانشین است.

٣- تنها من در جهان از بی عملی خویش دلتنگ نیستم، اندیشمندان هم از علم بی عمل خویش دلتنگ هستند.

۴- اگر با چشم عقل به این رهگذر پر فتنه دنیا نگاه کنی میبینی که جهان و کار جهان چقدر سست و بی اعتبار است.

۵- دیگر داستان و قصه مگو و زلف معشوق مه روی خود را بگیر زیرا که نیکبختی و بدبختی ما از تأثیر زهره (اختر سعد) و کیوان (اختر نحس) است.

۶- دلم امید فراوانی به وصال و دیدار چهره ی تو داشت اما مرگ، در مسیر عمر، آرزوها را می دزد.

۷- دیگر حافظ را هیچگاه هوشیار نخواهند دید زیرا که او مست باده محبت از روز ازل شده است.
 

تفسیر اول فال

در زندگی به دنبال رفیقان یکرنگ مباش و از دوستان ناباب بپرهیز و عمر را به بطالت مگذران. حرفی نزن که از عمل به آن عاجز باشی که باعث می شود مورد سرزنش و ملامت دیگران قرار بگیری. آرزوهایت نامحدود و عمر محدود است، پس در انجام امور خیری که در نظر داری شتاب کن.

تفسیر دوم فال

از روزهای عمر و جوانی خود استفاده کنید و قدر آن را بدانید. از فرصت هایی که سر راهتان قرار می گیرد غافل نشوید که پشیمانی سودی نخواهد داشت.

یار شفیق و دوست دلسوز گوهر کمیابی است که نباید به راحتی از دست داد. قدر دوستان صمیمی خود را بدانید و رابطه تان را گرم تر کنید.

صبر پیشه کنید و در برابر مشکلات زندگی سرسختی نشان دهید. یاد خدا را فراموش نکنید و در همه لحظات تلخ و شیرین به او اعتماد داشته باشید.

کلید پیروزی و پیشرفت ، هوشیاری شماست.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها

×