غزل شماره ۴۶۰: سلیمی منذ حلت بالعراق

غزل شماره ۴۶۰: سلیمی منذ حلت بالعراق

سلیمی منذ حلت بالعراق

الاقی من نواها ما الاقی

الا ای ساروان منزل دوست

الی رکبانکم طال اشتیاقی

خرد در زنده رود انداز و می نوش

به گلبانگ جوانان عراقی

ربیع العمر فی مرعی حماکم

حماک الله یا عهد التلاقی

بیا ساقی بده رطل گرانم

سقاک الله من کاس دهاق

جوانی باز می‌آرد به یادم

سماع چنگ و دست افشان ساقی

می باقی بده تا مست و خوشدل

به یاران برفشانم عمر باقی

درونم خون شد از نادیدن دوست

الا تعسا لایام الفراق

دموعی بعدکم لا تحقروها

فکم بحر عمیق من سواقی

دمی با نیکخواهان متفق باش

غنیمت دان امور اتفاقی

بساز ای مطرب خوشخوان خوشگو

به شعر فارسی صوت عراقی

عروسی بس خوشی ای دختر رز

ولی گه گه سزاوار طلاقی

مسیحای مجرد را برازد

که با خورشید سازد هم وثاقی

وصال دوستان روزی ما نیست

بخوان حافظ غزل‌های فراقی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

1- معشوق من آنگاه که به عراق رحل اقامت افکند، می کشم از دوری او، آنچه میکشم.

 ٢- هان ای ساربان که به منزل دوست می روی، به سواران شما، اشتیاق من افزون و طولانی است.

 ۳- با نوا و آواز جوانان عراقی، شراب بنوش و عقل را به زاینده رود بینداز.

 ۴- بهار عمر در چرا گاه منزل شماست، ای روزگار ملاقات، خداوند خود تو را حمایت کند.  

5-ساقی بیا و پیمانه سنگین و بزرگ شراب را به من بده، خداوند تو را از جامی سرشار، سیراب کند.

6- آواز چنگ و رقص ساقی، باز مرا به یاد جوانی ام می اندازد.

 ۷- باقیمانده شراب را به من بده تا مست و شادمان، عمر بازمانده ام را نثار دوستان کنم. 

8- درونم از ندیدن دوست، غرق خون شد، ای روزگار فراق، خدا تو را نابود سازد.

 9- اشکهایم را که پس از شما می ریزد، کوچک و حقیر مدانيد، چه بسیار دریای عمیقی که از جویبارها پدید می آید. 

۱۰- لحظه ای با هواخواهان نیکخواه خود همدل باش، و حوادث اتفاقی را غنیمت بدان.

 ۱۱- ای مطرب خوشخوان و خوشگو، با شعر فارسی آهنگی عراقی بساز و بخوان. 

۱۲- ای دختر رز (شراب) اگر چه عروس بسیار زیبایی هستی اما گاهی شایسته آنی که از تو جدا شویم.

 ۱۳- حضرت عیسی که از همه تعلقات دنیوی، مجرد است، شایسته است که با خورشید همخانه شود. 

۱۴- رسیدن به وصال دوستان قسمت و سرنوشت مانیست پس ای حافظ، غزل های هجران و فراق برخوان.
 

تفسیر اول فال

گاهی اوقات در زندگی حوادث و اتفاقاتی روی می دهد که در زندگی انسان تحولاتی ایجاد می نماید. اکنون که به طور کاملا تصادفی تو با این اتفاق خجسته در زندگیت روبرو شده است، آن را به فال نیک بگیر و فرصت را غنیمت شمر ونیت خود را عملی گردان که صلاح تو در این است.

تفسیر دوم فال

به عشق کسی مبتلا شده اید که به شما بی توجهی کرده و نظری به دل بستگی های شما ندارد. اگرچه حاضرید برای رسیدن به یار به هرکاری دست بزنید اما بهتر است دست نگه داشته و او را رها کنید.

از لحظات زندگی کمال استفاده را برده و روزهای عمر را به شادی و لذت بگذرانید که عمر کوتاه است. دوستان خوبی دارید، قدرشان را بدانید که شما را به سوی خیر و برکت هدایت می کنند.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×