غزل شماره ۴۶۱: کتبت قصه شوقی و مدمعی باکی

غزل شماره ۴۶۱: کتبت قصه شوقی و مدمعی باکی

کتبت قصة شوقی و مدمعی باکی

بیا که بی تو به جان آمدم ز غمناکی

بسا که گفته‌ام از شوق با دو دیده خود

ایا منازل سلمی فاین سلماک

عجیب واقعه‌ای و غریب حادثه‌ای

انا اصطبرت قتیلا و قاتلی شاکی

که را رسد که کند عیب دامن پاکت

که همچو قطره که بر برگ گل چکد پاکی

ز خاک پای تو داد آب روی لاله و گل

چو کلک صنع رقم زد به آبی و خاکی

صبا عبیرفشان گشت ساقیا برخیز

و هات شمسة کرم مطیب زاکی

دع التکاسل تغنم فقد جری مثل

که زاد راهروان چستی است و چالاکی

اثر نماند ز من بی شمایلت آری

اری مآثر محیای من محیاک

ز وصف حسن تو حافظ چگونه نطق زند

که همچو صنع خدایی ورای ادراکی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 1- داستان اشتیاق خود را نوشتم و چشم من گریان است، ای یار بازگرد که جانم از غمناکی به لب رسید.

 ۲- چه بسیار که از شدت اشتیاق به دو چشم خود گفته ام ای منزلگاههای سلمی (معشوق) پس سلمای شما کجاست؟

 ٣- پیشامدی شگفت و رویدادی غریب است که من که مقتول عشق هستم، شکیبایی ورزیدم اما قاتل من شاکی است؟

 ۴- چه کسی جرأت آن را دارد که بر پاکدامنی ات خرده بگیرد زیرا که تو همچون شبنمی که بر برگ گلی بچکد، پاک و مطهری .

5- هنگامی که قلم آفرینش، موجودات آبی و خاکی را خلق می کرد، از غبار پای تو، به لاله و گل سرخ طراوت و تازگی بخشید.

6- باد صبا، بوی عبیر می پراکند ساتی برخیز و شراب انگوری خوشبو و پاکیزه به ما بده.

 ٧- تنبلی و تن آسانی را رها کن تا سود ببری زیرا که در مثلی آمده است که توشه راه پویندگان، چابکی و چالاکی است.

8- به دور از چهره نیکوی تو، اثری از من نمانده است آری، آثار نمایان زندگی خود را در پرتو رخسار تو می بینم.

9- حافظ چگونه زیبایی تو را توصیف کند و درباره اش سخن بگوید که مثل صفات خداوندی، برتر از ادراک آدمی هستی.
 

تفسیر اول فال

در انجام نیتی که در سر داری مهمترین شرط سخت کوشی و چالاکی است. اگر واقعا قصد انجام این خواسته را داری باید سستی و تنبلی را کنار بگذاری و تلاش خود را بیشتر کنی. هدف بزرگ سعی بیشتر و همت والاتری را می طلبد. پس از همین ابتدا راه خود را مشخص کن و وارد عمل شو.

تفسیر دوم فال

بدخواهان به شما تهمت زده اند و بر علیه شما توطئه چینی کرده اند. اما نگران نباشید که دست آن ها رو می شود و به زودی با اتفاقی غیرمنتظره همه چیز تغییر می کند.

هوشیار و زیرک باشید تا به اهداف خود برسید. به زودی با کسی ملاقات خواهید کرد که روحیه شما را عوض کرده و غم و غصه ها تمام می شود.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×