غزل شماره ۴۶۲: یا مبسما یحاکی درجا من اللالی

غزل شماره ۴۶۲: یا مبسما یحاکی درجا من اللالی

یا مبسما یحاکی درجا من اللالی

یا رب چه درخور آمد گردش خط هلالی

حالی خیال وصلت خوش می‌دهد فریبم

تا خود چه نقش بازد این صورت خیالی

می ده که گر چه گشتم نامه سیاه عالم

نومید کی توان بود از لطف لایزالی

ساقی بیار جامی و از خلوتم برون کش

تا در به در بگردم قلاش و لاابالی

از چار چیز مگذر گر عاقلی و زیرک

امن و شراب بی‌غش معشوق و جای خالی

چون نیست نقش دوران در هیچ حال ثابت

حافظ مکن شکایت تا می خوریم حالی

صافیست جام خاطر در دور آصف عهد

قم فاسقنی رحیقا اصفی من الزلال

الملک قد تباهی من جده و جده

یا رب که جاودان باد این قدر و این معالی

مسندفروز دولت کان شکوه و شوکت

برهان ملک و ملت بونصر بوالمعالی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

1- ای دهانی که به صندوقچه مروارید شباهت داری، بر گرد تو، خط هلالی سبزه عذار چه خوش و بجا آمده است.

 ۲- یک خیال وصل تو، مرا فریبی دلپذیر می دهد تا ببینم که این صورت خیالی، چه نقشی بازی می کند.

 ۳- شراب بده زیرا اگر چه گناهکار عالم شده ام اما از لطف سرمدی پروردگار نمی توان ناامید شد.

 ۴- ساقی، جامی شراب بیاور و مرا از خلوت خویش بیرون آور تا مست و بی پروا، به هر سو بروم. 

5- اگر خردمند و زیرک هستی هرگز از این چهار چیز مگذر: آسایش، شراب صاف و پالوده، معشوق و جایی خالی از اغیار. 

6- از آنجا که نقش روزگار، همیشه در یک حالت ثابت نیست، حافظ اکنون دیگر شکایت مکن تا باده بنوشیم.

 ۷- جام ضمیرم در دوران آصف زمانه، صاف و روشن است، برخیز و شرابی صاف تر از آب زلال به من بنوشان.

8- کشور از بخت و اقبال و تلاش و سعی او، سرفراز شده است، یارب دعا میکنم که این مقام و خصلتهای ممتاز، جاودان بماند.

9- ابونصر ابو المعالی، فروزنده دستگاه دولت، معدن جلال و شکوه و دلیل هستی سرزمین و ملت است.
 

تفسیر اول فال

زندگی در گذشته و بیش از اندازه نگرانی برای آینده کار انسان عاقل نیست. تو باید به حال و فرصتی که در دست داری فکر کنی و آن را غنیمت شماری، زیرا ممکن است فردا دیگر چنین فرصتی در اختیارت قرار نگیرد. اشتباهات و گناهان گذشته ات به شرطی مورد لطف و عمو پروردگار قرار می گیرد که واقعا نادم شده باشی و هرگز آنها را تکرار نکنی.

تفسیر دوم فال

انسان خیال پردازی هستید و مدتی است دچار وهم و رویا شده اید، بهتر است بیشتر به مسائل واقعی زندگی تمرکز داشته باشید. از لطف و رحمت خداوند ناامید نباشید که همیشه در توبه باز است.

از خداوند بخواهید شما را از این سردرگمی نجات دهد. با تکیه بر الطاف پروردگار، نماز، ایمان و قرآن خواندن می توانید مسیر درست را یافته و به شکوه و عزت برسید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×