غزل شماره ۴۶۳: سلام الله ما کر اللیالی

غزل شماره ۴۶۳: سلام الله ما کر اللیالی

سلام الله ما کر اللیالی

و جاوبت المثانی و المثالی

علی وادی الاراک و من علیها

و دار باللوی فوق الرمال

دعاگوی غریبان جهانم

و ادعو بالتواتر و التوالی

به هر منزل که رو آرد خدا را

نگه دارش به لطف لایزالی

منال ای دل که در زنجیر زلفش

همه جمعیت است آشفته حالی

ز خطت صد جمال دیگر افزود

که عمرت باد صد سال جلالی

تو می‌باید که باشی ور نه سهل است

زیان مایه جاهی و مالی

بر آن نقاش قدرت آفرین باد

که گرد مه کشد خط هلالی

فحبک راحتی فی کل حین

و ذکرک مونسی فی کل حال

سویدای دل من تا قیامت

مباد از شوق و سودای تو خالی

کجا یابم وصال چون تو شاهی

من بدنام رند لاابالی

خدا داند که حافظ را غرض چیست

و علم الله حسبی من سؤالی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١۔ تا شبها تکرار می شوند و تارهای دوم و سوم عود با هم هماهنگ هستند، 

۲- سلام و درود خدا بر دره اراک و ساکنان آن و همچنین خانه ای در «لوی» در بالای پشته های رمل باد.

 ٣- من برای غریبان جهان دعا می کنم و پیوسته و مکررا این دعا را می خوانم:

 ۴- خدایا در هر منزلی که فرود می آید، با مهربانی ابدی او را محافظت بفرما. 

۵- ای دل دیگر ناله مکن زیرا در زنجیر گیسوان بار با تمام آشفته حالیات، خاطری جمع داری.

۶- با خط سبزه عذارت، گویی زیبایی ات صد برابر شده است امید که عمرت نیز به صد سال جلالی برسد.

۷- تو باید که وجود داشته باشی وگرنه ضرر سرمایه مقام و منصبی و مالی، ساده و کم ارزش است.

۸- بر آن نقاش توانای آفرینش باید آفرین گفت که بر اطراف چهره چون ماهت، منحنی سبزه عذار تو را رسم کرد. 

۹- محبت تو هر زمان، مایه راحتی من است و یاد تو، در هر حال، مونس و همدم من.

۱۰- ضمير دل من تا روز قیامت، هرگز از اشتیاق و آرزوی تو خالی مباد.

 ۱۱- من که رندی بی سر و پا هستم چگونه می توانم به وصال پادشاهی چون تو برسم؟

 ۱۲۔ خداوند می داند که مقصود حافظ چیست و علم خداوندی، از سؤال مرا بی نیاز می سازد.
 

تفسیر اول فال

به قول معروف لقمه ای بسیار بزرگتر از دهان خود برداشته ای و از وصال به مقصود ناامیدی، زیرا بین تو و آن نیت فاصله بسیاری است. اما تو انسانی پاکدل و ساده هستی و وجودت از غرض ورزی خالی است. خداوند نیز به یمن این حس نیکو تو را در انجام این نیت یاری خواهد کرد. نگران او نباش که لطف خدا همراه اوست.

تفسیر دوم فال

اندوه و ناراحتی دردی را درمان نمی کند و گره از کار بازنخواهد کرد. از خداوند طلب یاری کنید تا اوضاع روحی شما را بهتر کند. عمر طولانی دارید، سعی کنید بیشترین بهره را از روزهای زندگی ببرید.

به تازگی دچار تضرر شده اید اما مطمئن باشید این ضرر از جای دیگر جبران خواهد شد. برای رفع نیازها فقط به درگاه پروردگار بروید و تنها از او یاری بخواهید که دراز کردن دست نیاز به سوی خلق، با خطر بدنامی همراه است.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×