غزل شماره ۴۶۴: بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی

غزل شماره ۴۶۴: بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی

بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی

خوش باش زان که نبود این هر دو را زوالی

در وهم می‌نگنجد کاندر تصور عقل

آید به هیچ معنی زین خوبتر مثالی

شد حظ عمر حاصل گر زان که با تو ما را

هرگز به عمر روزی روزی شود وصالی

آن دم که با تو باشم یک سال هست روزی

وان دم که بی تو باشم یک لحظه هست سالی

چون من خیال رویت جانا به خواب بینم

کز خواب می‌نبیند چشمم به جز خیالی

رحم آر بر دل من کز مهر روی خوبت

شد شخص ناتوانم باریک چون هلالی

حافظ مکن شکایت گر وصل دوست خواهی

زین بیشتر بباید بر هجرت احتمالی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- زیبایی تو چون عشق من، به حد کمال رسیده است، شاد باش زیرا این دو هرگز به زوال و نابودی نخواهند رسید.

 ۲- در خیال هم نمی گنجد که عقل به هیچ وجه بتواند مثالی و تصویری، زیباتر از این تصور کنند.

 ٣- اگر در تمام عمر، تنها یک روز، وصال تو نصیب من شود، لذت زندگی را کسب کرده ام.

 ۴. آن لحظه ای که با تو هستم، یک سال فقط یک روز به نظر می رسد، اما آن دمی که بی تو باشم، گویی یک لحظه، یک سال بر من میگذرد.

5- ای جانان من، چگونه خیال تو را در خواب ببینم زیرا که چشمان من از خواب، جز خیال چیزی نمی بیند؟

6 - بر دل بیچاره من رحم کن زیرا از عشق به روی زیبایت، پیکر ناتوان من از لاغری چون هلال ماه شده است. 

7- حافظ، اگر وصال دوست را می خواهی، بیش از این باید بر فراق تحمل داشته باشی.
 

تفسیر اول فال

بزودی در کارهای شما پیشرفتهای مهمی حاصل می شود و به درجات عالی خواهید رسید. این ارتقاء بی زوال و جاودانه خواهد بود. اگر کال و تلاش خود را چند برابر کنید و از سختی های راه نگریزید، احتمال آنکه هر چه پیش می روید راه دشوارتر شود بسیار زیاد است. پس اگر طالب شاهد پیروزی هستی، خود را آماده این راه کن.

تفسیر دوم فال

به زودی به هدف خود دست پیدا می کنید، نگرانی به دل راه ندهید و به تلاش خود ادامه دهید تا به مقصود برسید. اقبال خوبی دارید. از فرصت ها کمال استفاده را بکنید.

برای برآورده شدن حاجت خود، لازم است با تلاش و کوشش و توکل بر ایزد منان جلو بروید که پیروزی با شما خواهد بود.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×