غزل شماره ۴۶۵: رفتم به باغ صبحدمی تا چنم گلی

غزل شماره ۴۶۵: رفتم به باغ صبحدمی تا چنم گلی

رفتم به باغ صبحدمی تا چنم گلی

آمد به گوش ناگهم آواز بلبلی

مسکین چو من به عشق گلی گشته مبتلا

و اندر چمن فکنده ز فریاد غلغلی

می‌گشتم اندر آن چمن و باغ دم به دم

می‌کردم اندر آن گل و بلبل تاملی

گل یار حسن گشته و بلبل قرین عشق

آن را تفضلی نه و این را تبدلی

چون کرد در دلم اثر آواز عندلیب

گشتم چنان که هیچ نماندم تحملی

بس گل شکفته می‌شود این باغ را ولی

کس بی بلای خار نچیده‌ست از او گلی

حافظ مدار امید فرج از مدار چرخ

دارد هزار عیب و ندارد تفضلی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- سحرگاهی به باغ رفتم تا گلی بچینم که ناگهان آواز بلبلی به گوشم رسید.

۲- آن بیچاره نیز همچون من به عشق گلی مبتلا شده بود و از فریاد خود، در باغ، شوری درافکنده بود. 

٣- لحظه به لحظه در آن باغ میگشتم و در کار عشق گل و بلبل اندیشه میکردم.

 ۴- گل با زیبایی قرین شده و بلبل با عشق دمساز، گل به بلبل لطفي نمی کرد و بلبل نیز در عشق خود، تحول و دگرگونی ایجاد نمی کرد. 

5- وقتی که آواز حزين بلبل در دلم اثر کرد، چنان بی تاب شدم که دیگر صبر و تحملی برایم نماند.

6- در این باغ، گلهای بسیار شکفته میشود اما هیچ کس بدون آسیب خار، نتوانسته گلی بچیند.

 ۷- حافظ امید گشایش از چرخش روزگار نداشته باش زیرا هزار عیب دارد اما یک لطف و کرم ندارد.
 

تفسیر اول فال

اگر با دید باز و حقیقت بین به اطراف خود بنگری خواهی دید که همدرد تو بسیارند. با دیدن آنها درس صبر و تحمل بیاموز و بدان که بی رنج هیچ گنجی میسر نمی شود. اگر طالب گل هستی بلای خار را باید تحمل کنی، ولی هرگز نا امید نشو زیرا همیشه امید گشایشی وجود دارد که تو از آن بی خبری، پس نا امیدی تو بیهوده است.

تفسیر دوم فال

نابرده رنج گنج میسر نخواهد شد. برای رسیدن به هدف بلندی که دارید تلاش و پشتکار زیادی لازم است. روی مقصود تمرکز کرده و با اراده و همت عالی جلو بروید.

چرخ گردون همواره به کام ما نخواهد چرخید و زندگی فراز و نشیب های فراوانی دارد. در مسیری که هستید صبوری پیشه کنید تا رنج و دردها به خوشی و شادی تبدیل شود.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×