غزل شماره ۴۶: گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

غزل شماره ۴۶: گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

سلطان جهانم به چنین روز غلام است

گو شمع میارید در این جمع که امشب

در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

در مذهب ما باده حلال است ولیکن

بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است

گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است

چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است

در مجلس ما عطر میامیز که ما را

هر لحظه ز گیسوی تو خوش بوی مشام است

از چاشنی قند مگو هیچ و ز شکر

زان رو که مرا از لب شیرین تو کام است

تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است

همواره مرا کوی خرابات مقام است

از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است

وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است

میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز

وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است

با محتسبم عیب مگویید که او نیز

پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است

حافظ منشین بی می و معشوق زمانی

کایام گل و یاسمن و عید صیام است

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- گل در آغوش و جام می در دست و-

۲- عشوق کامیاب است، سلطان جهان نیز غلام چنین روزی است.

۳- به مجلس ما، بگویید که شمع میاورند زیرا امشب در انجمن ما، فروغ چهره ی یار چون ماه کامل است.

۴- اگر چه خوردن می در طریقت ما حلال است اما بدون دیدن چهره تو ای سر و گل اندام، حرام است.

۵- گوشم همیشه به ترانه و تصنیف و آهنگ نی و چنگ است و چشمم همیشه بر یاقوت لب یار و گردش جام در مجلس.

۶- انجمن ما را با عطر آمیخته مکن زیرا که مشام ما هر لحظه از بوی خوش گیسوی تو، خوشبو است.

۷- از گوارایی قند و شکر هیچ چیز مگو زیرا که مطلوب من، لب شیرین تر است.

۸- تا زمانی که غم تو چون گنجی در دل ویرانه ام خانه گزیده، منزل من نیز همواره کوی میکده است.

۹- از رسوایی چه می گویی که افتخار و شهرت من این رسوایی است و از آوازه و اعتبار چه میپرسی که من از آن عار دارم.

۱۰- باده نوش و سرگردان و بی قید و اهل نظر هستیم، چه کسی را در این شهر می توانی بیابی که چون ما نباشد.

۱۱- با محتسب از عیب من چیزی مگویید زیرا او نیز چون ما همیشه در جستجوی نشاط باده است.

۱۲۔ حافظ، بی جام باده و معشوق هیچگاه تنها منشین زیرا که روزهای گل و یاسمن و عید فطر است.
 

تفسیر اول فال

کامیابی و موفقیت به تو روی آورده است. از فرصتهای تازه خوب استفاده کن. کسی که مدتها منتظر آمدنش بودی به زودی در زندگی تو پای خواهد گذاشت و تو به موفقیت های معنوی بسیاری دست پیدا خواهی کرد. در تصمیماتی که داری تعلل به خرج مده که اکنون زمان استفاده از فرصتهاست و وقت کشی جز ندامت چیزی به دنبال ندارد.

تفسیر دوم فال

مژده بر شما که ایام فرخنده و طالع نیکو در انتظارتان است. به زودی به مقصود خود خواهید رسید و ایام به کامتان خواهد شد. او همیشه یار و همراه شماست، از او غافل نشوید.

مراقب باشید که شادکامی این روزها با خطا و اشتباهات از بین نرود و پایدار بماند.

روزهای بهاری با خبر خوشی که دریافت می کنید، لذت بخش تر خواهد شد. شکر خداوند را به جای آورید که نظرکرده او هستید.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×