غزل شماره ۴۷۱: ز دلبرم که رساند نوازش قلمی

غزل شماره ۴۷۱: ز دلبرم که رساند نوازش قلمی

ز دلبرم که رساند نوازش قلمی

کجاست پیک صبا گر همی‌کند کرمی

قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق

چو شبنمی است که بر بحر می‌کشد رقمی

بیا که خرقه من گر چه رهن میکده‌هاست

ز مال وقف نبینی به نام من درمی

حدیث چون و چرا درد سر دهد ای دل

پیاله گیر و بیاسا ز عمر خویش دمی

طبیب راه نشین درد عشق نشناسد

برو به دست کن ای مرده دل مسیح دمی

دلم گرفت ز سالوس و طبل زیر گلیم

به آن که بر در میخانه برکشم علمی

بیا که وقت شناسان دو کون بفروشند

به یک پیاله می صاف و صحبت صنمی

دوام عیش و تنعم نه شیوه عشق است

اگر معاشر مایی بنوش نیش غمی

نمی‌کنم گله‌ای لیک ابر رحمت دوست

به کشته زار جگرتشنگان نداد نمی

چرا به یک نی قندش نمی‌خرند آن کس

که کرد صد شکرافشانی از نی قلمی

سزای قدر تو شاها به دست حافظ نیست

جز از دعای شبی و نیاز صبحدمی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- از معشوقم چه کسی نامه مهرآمیزی به من می رساند، پیک صبا کجاست شاید که او لطف و کرمی کند؟ 

۲- سنجیدم و دانستم که چاره جویی عقل در راه عشق، چون شبنمی است که بر در یا خطی می کشد (و زود محو میشود).

 ۳- برخیز و بیا زیرا اگر چه خرقه من در میکده ها به گردی شراب مانده است اما در همی از مال وقف به نام من ثبت نشده است. 

۴- سخن چون و چرای روزگار، موجب دردسر می شود پس ای دل، پیاله بگیر و لحظه ای از عمر خود را به آرامش زندگی کن. 

5- طبیبان راهگذر، بیماری عشق را نمی شناسند، ای مرده دل، برو و طبيب مسیحا دمی پیدا کن. 

۶- دلم از فریب و چرب زبانی و پنهانکاری گرفت، بهتر است که پرچم شراب نوشی را بر در میخانه برافرازم. 

۷- بیا و ببین که قدر وقت دانان در جهان هستی را به یک پیاله شراب و همصحبتی با زیبارویی می فروشند.

8- پایداری عیش و نعمت با شیوه عشق مطابقت ندارد. اگر با ما معاشر و هم کلامی، زهر غم را نیز بنوش.

9- نمی خواهم شکایتی کنم اما ابر رحمت دوست، قطره آبی به مزرعه جگر سوختگان عشق نداد. 

۱۰- چرا آنکسی را که از نی قلمش صدها سخن شیرین گفت ، به بهای یک قند نمی خرند؟ 

۱۱- پادشاها، چیزی لایق تقدیم به تو ندارم مگر دعای شبانه و راز و نیاز صبحدمی.
 

تفسیر اول فال

منتظر کوچکترین نشانه و یا عکس العملی از او هستی. این نشانه را خواهی یافت اما زمان می برد. تو که از زندگی خسته و از اطرافیانت دلگیری چرا وقت را غنیمت نمی شماری و خود پا پیش نمی گذاری؟ بیش از این تأمل جایز نیست. با توکل و توسل به خدا پا پیش بگذار تا به آنچه لیاقتش را داری برسی.

تفسیر دوم فال

مدتی است دچار تردید و دودلی شده اید و به کاری که انجام می دهید شک پیدا کرده اید. این تردیدها را کنار گذاشته و با عزم راسخ به مسیرتان ادامه دهید.

در راه رسیدن به هدف با فرد باتجربه مشورت کنید تا به بیراهه کشیده نشوید. از موانع نهراسید. بدون تلاش و پشتکار نمی توان به موفقیت رسید، همواره به یاد خدا بوده و به خودش توکل کنید تا با آرامش به کار خود ادامه دهید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×