غزل شماره ۴۷۲: احمد الله علی معدله السلطان

غزل شماره ۴۷۲: احمد الله علی معدله السلطان

احمد الله علی معدلة السلطان

احمد شیخ اویس حسن ایلخانی

خان بن خان و شهنشاه شهنشاه نژاد

آن که می‌زیبد اگر جان جهانش خوانی

دیده نادیده به اقبال تو ایمان آورد

مرحبا ای به چنین لطف خدا ارزانی

ماه اگر بی تو برآید به دو نیمش بزنند

دولت احمدی و معجزه سبحانی

جلوه بخت تو دل می‌برد از شاه و گدا

چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی

برشکن کاکل ترکانه که در طالع توست

بخشش و کوشش خاقانی و چنگزخانی

گر چه دوریم به یاد تو قدح می‌گیریم

بعد منزل نبود در سفر روحانی

از گل پارسیم غنچه عیشی نشکفت

حبذا دجله بغداد و می ریحانی

سر عاشق که نه خاک در معشوق بود

کی خلاصش بود از محنت سرگردانی

ای نسیم سحری خاک در یار بیار

که کند حافظ از او دیده دل نورانی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- سپاس میگویم خدا برای دادگری احمد شیخ اویس حسن ایلخانی،

 ۲- شاه پسرشاه و شاه شاهان از نژاد شاه شاهان، آنکسی که اگر او را جان جهان بخوانی سزاوارش است. 

۳- چشم تو را ندیده به بخت و اقبال بلندت ایمان آورد آفرین بر تو که مستحق چنین لطفی از جانب خداوندی.

 ۴- اقبال احمدی و معجزه خداوند سبحان، آن ماهی را که بی تو طلوع می کند، به دو نیم خواهد کرد (اشاره به شق القمر).

5- فروغ و جلوه بخت تو از شاه و گدا دلبری می کند، چشم بد از تو دور باد که هم جان پاکی و هم معشوقی عزیز.

6- موی میان سر خود را دو تا کرده و تاب ده زیرا که در اقبال تو، بخشش خاقانی و کوشش و جهانگیری چنگیزخانی وجود دارد. 

۷- اگر چه ما از تو دور هستیم اما همواره به یادت قدح شراب میگیریم و مینوشیم زیرا که دوری منزل و مکان، در سفر روحانی جان، وجود ندارد.

8- از گل روئیده در پارس، غنچه خوشدلی برایم نشکفت، آفرین بر دجله بغداد و شراب ریحانی و خوشبوی آن.

9- سر آن عاشقی که خاک در معشوق نباشد، چه زمانی از رنج و سرگردانی، رهایی خواهد یافت؟

 ۱۰- ای نسیم سحری، غبار کوی یار را برایم بیاور تاحافظ از آن، چشمان دل خود را نورانی سازد.
 

تفسیر اول فال

بخت و طالع تو بسیار بلند است و با تمام مشکلات و سختی هایی که داری به مقصود خود خواهی رسید. از چشم بد حسودان و بدخواهان به خدا پناه ببر چرا که بزودی دلت شاد و لبت خندان و زندگیت زیبا و سعادتمند خواهد گردید.

تفسیر دوم فال

اراده آهنین و محکمی دارید. بخت و اقبال به شما روی آورده و معجزه ای در شرف وقوع است که همگان را به حیرت وامی دارد. برای پیروزی در کارها باید همه تلاش خود را به کار گیرید.

به زودی سفر زیارتی کربلا در پیش دارید، در طول سفر به آرامش عجیبی می رسید و اتفاقات معنوی خوبی برای شما رخ می دهد که چشم و دل تان را روشن خواهد کرد.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×