غزل شماره ۴۷۵: گفتند خلایق که تویی یوسف ثانی

غزل شماره ۴۷۵: گفتند خلایق که تویی یوسف ثانی

گفتند خلایق که تویی یوسف ثانی

چون نیک بدیدم به حقیقت به از آنی

شیرینتر از آنی به شکرخنده که گویم

ای خسرو خوبان که تو شیرین زمانی

تشبیه دهانت نتوان کرد به غنچه

هرگز نبود غنچه بدین تنگ دهانی

صد بار بگفتی که دهم زان دهنت کام

چون سوسن آزاده چرا جمله زبانی

گویی بدهم کامت و جانت بستانم

ترسم ندهی کامم و جانم بستانی

چشم تو خدنگ از سپر جان گذراند

بیمار که دیده‌ست بدین سخت کمانی

چون اشک بیندازیش از دیده مردم

آن را که دمی از نظر خویش برانی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- تمام آفریدگان گفتند که تو در زیبایی، یوسف دومی اما وقتی که خوب به تو نگریستم. دانستم که حقیقتا تو بهتر از آنی که گفته اند.

 ۲- با خنده شکرین خود، شیرین تر از آنی هستی که من به تو بگویم ای سرور زیبارویان تو شیرین زمانه خود هستی.

 ٣- نمی توان دهان تو را به غنچه تشبیه کرد زیرا هرگز غنچه چنین دهان کوچکی ندارد.

 ۴- صد بار به من گفته ای که از بوسه ای بر دهانت، کامم را میدهی نمیدانم چرا چون گل سوسن، همه زبانی و عمل نمیکنی.

۵- می گویی که کامت را میدهم اما جانت را می ستانم. می ترسم کامم را ندهی، جانم را هم بستانی. 

۶- چشم تو، تیر نگاه را از سپر جان می گذراند، چه کسی چشم مست و بیماری به این نیرومندی دیده است؟

۷- آن کسی را که تو از نظر خود برانی و بی اعتبار ش کنی، از نظر مردم چون قطره اشکی شود که از دیده بر خاک افتد.
 

تفسیر اول فال

همیشه عجولانه و شتابزده عمل می کنی او به وعده های خود عمل خواهد کرد. تو گرچه به شدت بی تاب و بی قراری اما باید صبر و تحمل به خرج دهی و با اصرار بی مورد اسباب دردسر فراهم نکنی. نگران آینده نباش که نیت تو عملی خواهد شد.

تفسیر دوم فال

بخت و اقبال به شما روی آورده و در آینده نزدیک به مراد دل خواهید رسید. اگر کمی پشتکار به خرج دهید می توانید همه آرزوها و اهداف خود را محقق کنید.

روزهای شاد و خوبی را می گذرانید، در این ایام از کبر و غرور برحذر بوده و به فکر دیگران هم باشید. خداوند را به خاطر نعمت های سرشارش شکرگزاری کنید و قدر نعمت هایش را بدانید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×