غزل شماره ۴۷: به کوی میکده هر سالکی که ره دانست

غزل شماره ۴۷: به کوی میکده هر سالکی که ره دانست

به کوی میکده هر سالکی که ره دانست

دری دگر زدن اندیشه تبه دانست

زمانه افسر رندی نداد جز به کسی

که سرفرازی عالم در این کله دانست

بر آستانه میخانه هر که یافت رهی

ز فیض جام می اسرار خانقه دانست

هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند

رموز جام جم از نقش خاک ره دانست

ورای طاعت دیوانگان ز ما مطلب

که شیخ مذهب ما عاقلی گنه دانست

دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان

چرا که شیوه آن ترک دل سیه دانست

ز جور کوکب طالع سحرگهان چشمم

چنان گریست که ناهید دید و مه دانست

حدیث حافظ و ساغر که می‌زند پنهان

چه جای محتسب و شحنه پادشه دانست

بلندمرتبه شاهی که نه رواق سپهر

نمونه‌ای ز خم طاق بارگه دانست

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- هر رهروی که راه حقیقی را می شناسد در کوی میکده، جز در میکده زدن را، فکری باطل می داند.

۲- روزگار، تاج وارستگی به کسی نمی دهد مگر آنکسی که سربلندی در جهان را به این کلاه و تاج وابسته میداند.

۳- هر کسی که راهی به آستانه میخانه پیدا کرد به واسطه بهره گیری از ساغر شراب، به اسرار خانقاه پی برد.

۴- کسی که اسرار دو جهان را از هفت خط ساغر می خواند. می تواند از نقش و نگارهای خاک نیز به اسرار جام جهان نما پی ببرد. 

۵- جز پیروی شیوه دیوانگان از ما مخواه زیرا که پیر طریقت ما، عاقلی و دانایی را گناه میداند.

۶- دلم از چشمان شهلای ساقی برای جان خود امان نخواست زیرا که رسم و آئین آن معشوق بی رحم را می داند.

۷- از جور و ستم ستاره بخت خود، چشمم سحرگاهان چنان زار گریست که تنها ستاره ناهید دید و ماه فهمید.

۸- داستان می نوشی پنهان حافظ را نه تنها محتسب و داروغه بلکه پادشاه نیز می دانست.

۹- این پادشاه بلندمرتبه و والا مقامی است که ۹ آسمان را الگو و همانند انحنای سقف بارگاه حق می دانند.
 

تفسیر اول فال

از این شاخه به آن شاخه پریدن و هر روز دری را زدن به نفع تو نمی باشد. سعی کن با فکر باز و دقت و مشورت بسیار راه درستی را انتخاب کنی و در آن مسیر قدم برداری تا به موفقیت برسی. از بخت و اقبال خود شکوه مکن که همت را بیشتر شرط است تا قسمت. با همت فراوان و عزم راسخ قسمت را تغییر بده و اظهار عجز و ناتوانی مکن.

تفسیر دوم فال

اگر به یاد خدا باشید و از هیچ تلاشی برای رسیدن به مقصود دریغ نکنید، در زندگی طعم موفقیت را چشیده و به مراد دلتان می رسید.

به زودی بخت و اقبال به شما روی خواهد آورد. از لطف و رحمت خداوند ناامید نباشید، هر شکست تجربه ای به همراه دارد و مقدمه پیروزهای آتی در زندگی می باشد. پل های پشت سر را خراب نکنید.

با بزرگان مشورت کرده و از تجربه های آن ها استفاده کنید.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×