غزل شماره ۴۸۱: بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی

غزل شماره ۴۸۱: بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی

بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی

خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی

آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد

حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی

گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است

عیش با آدمی ای چند پری زاده کنی

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف

مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی

اجرها باشدت ای خسرو شیرین دهنان

گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی

خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات

مگر از نقش پراگنده ورق ساده کنی

کار خود گر به کرم بازگذاری حافظ

ای بسا عیش که با بخت خداداده کنی

ای صبا بندگی خواجه جلال الدین کن

که جهان پرسمن و سوسن آزاده کنی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

1- این سخن نغز را بشنو تا خود را از غم دنیا آسوده کنی، اگر خواهان روزی و بهره ای که برایت مقرر نشده، باشی، خون دل بسیار خواهی خورد.

۲- در پایان کار، پیکر تو، گل کوزه گران خواهد شد پس اینک به فکر یافتن سبویی باش که آن را پر از شراب کنی.

 ٣- اگر از آن گروه کسانی هستی که آرزوی رفتن به بهشت را دارد، می توانی با آدمیانی که فرشته نژاد و زیبا هستند، عیش و عشرت کنی. 

۴- با لاف و گزاف و بی سبب نمی توان بر جای بزرگان، تکیه زد، مگر آنکه تمام اسباب بزرگی و فضل را فراهم آورده باشی.

5- ای پادشاه شیرین دهنان، اگر به سوی عاشق خود - فرهاد - به نظر عنایتی بیفکنی، ثواب بسیاری خواهی برد. 

6-چه زمانی، ضميرت اثری از کرم الهی را می پذیرد، هرگز مگر این که لوح دل خود را از افکار پریشان، پاک سازی. 

۷- ای حافظ، اگر تو، امور خود را به کرم و بخشش الهی واگذار کنی، چه بسیار شادیها و عیشهایی که بواسطه قسمت خداوندی بدست می آوری.

8- ای باد صبا، در حق خواجه جلال الدین، بندگی و خدمت کن تا دنیا را پر از گل سوسن و یاسمن کنی.
 

تفسیر اول فال

نیتی که در سر داری به صلاح تو نیست. از آنجا که روزی مقدر است تلاش بیش از اندازه تو برای کسب مال جز غم و غصه حاصلی نخواهد داشت. ادعای بیهوده نکن و تا اسباب بزرگی در تو مهیا نشد، لاف بزرگی نزن. اگر انسانی قانع باشی از همین نعمت هایی که خدا در اختیارت قرار داده بیشترین لذت را خواهی برد و زیباترین زندگی را خواهی ساخت.

تفسیر دوم فال

قناعت پیشه کنید و به آن چه دارید راضی باشید تا در آرامش زندگی کنید و دچار اندوه نگردید. از دنیاطلبی و حرص و آز برای مال دنیا برحذر باشید و به خداوند توکل کنید.

برای رسیدن به مراد دل باید تلاش کنید و زندگی را بر پایه توانایی و قابلیت های خود تنظیم کنید. قبل از اقدام به هر کاری خوب به جوانب آن فکر کرده و خود را آماده سازید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×