غزل شماره ۴۸۲: ای دل به کوی عشق گذاری نمی‌کنی

غزل شماره ۴۸۲: ای دل به کوی عشق گذاری نمی‌کنی

ای دل به کوی عشق گذاری نمی‌کنی

اسباب جمع داری و کاری نمی‌کنی

چوگان حکم در کف و گویی نمی‌زنی

باز ظفر به دست و شکاری نمی‌کنی

این خون که موج می‌زند اندر جگر تو را

در کار رنگ و بوی نگاری نمی‌کنی

مشکین از آن نشد دم خلقت که چون صبا

بر خاک کوی دوست گذاری نمی‌کنی

ترسم کز این چمن نبری آستین گل

کز گلشنش تحمل خاری نمی‌کنی

در آستین جان تو صد نافه مدرج است

وان را فدای طره یاری نمی‌کنی

ساغر لطیف و دلکش و می افکنی به خاک

و اندیشه از بلای خماری نمی‌کنی

حافظ برو که بندگی پادشاه وقت

گر جمله می‌کنند تو باری نمی‌کنی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

1- ای دل، از کوچه عشق نمیگذری، تمامی اسباب جمعیت خاطر را داری اما کاری انجام نمی دهی.

٢- چوگان فرمانروایی در دست داری و گوی سعادتی نمیزنی، شاهین پیروزی بر دستت نشسته و به صید نمی پردازی.

 ٣- ای دل، این خون که در جگرت می جوشد را صرف عشق یاری زیبارو نمیکنی.

 ۴- نفس خوی تو از آنجا خوشبو نشد که چو باد صبا از خاک کوی دوست نمیگذری. 

5- می ترسم تو از چمن گیتی، یک آستین پرگل با خود نبرد زیرا که از درخت گل آن، نیش خار را تحمل نمیکنی.

6- اگر چه در آستین جامه جان خود نافه های پیچیده داری اما آنها را فدای گیری دلبری نمی کنی.

 ۷- جام، لطیف و مطلوب دل است ولی تو آن را به خاک می افکنی و از محنت خمار آلودگی نگران نیستی؟

8- حافظ کناره گیر زیرا اگر همه در برابر پادشاه زمانه اظهار بندگی می کنند، تو بهرحال این کار را نمیکنی.
 

تفسیر اول فال

انسانی به شدت محتاط و محافظه کار هستی. خداوند بهترین فرصتها را در اختیار تو قرار داده است و از آنجا که تو در بند تردید اسیری، از آن استفاده نمی کنی و از ترس خطر دست به هیچ کار تازه ای نمی زنی اینگونه زندگی تنها اتلاف وقت است. زندگی تو نیازمند تحولی است، هرچه سریعتر اقدام کن.

تفسیر دوم فال

شرایط کاری که می خواستید انجام دهید آماده شده اما اقدامی نمی کنید و با امروز و فردا کار را به عقب می اندازید. اگر تعلل کنید همه چیز به فنا خواهد رفت.

با از دست دادن فرصت هایی که پیش می آید دچار پشیمانی خواهید شد، دوراندیش و آینده نگر باشید تا به آرزوها و اهداف خود دست پیدا کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها

×