غزل شماره ۴۸۳: سحرگه ره روی در سرزمینی

غزل شماره ۴۸۳: سحرگه ره روی در سرزمینی

سحرگه ره روی در سرزمینی

همی‌گفت این معما با قرینی

که ای صوفی شراب آن گه شود صاف

که در شیشه برآرد (بماند) اربعینی

خدا زان خرقه بیزار است صد بار

که صد بت باشدش در آستینی

مروت گر چه نامی بی‌نشان است

نیازی عرضه کن بر نازنینی

ثوابت باشد ای دارای خرمن

اگر رحمی کنی بر خوشه چینی

نمی‌بینم نشاط عیش در کس

نه درمان دلی نه درد دینی

درون‌ها تیره شد باشد که از غیب

چراغی برکند خلوت نشینی

گر انگشت سلیمانی نباشد

چه خاصیت دهد نقش نگینی

اگر چه رسم خوبان تندخوییست

چه باشد گر بسازد با غمینی

ره میخانه بنما تا بپرسم

مآل خویش را از پیش بینی

نه حافظ را حضور درس خلوت

نه دانشمند را علم الیقینی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- سحرگاه سالکی در سرزمینی با مصاحب خود این نکته پیچیده را میگفت می گفت 

۲- که: ای صوفی، شراب آنگاه صاف و روشن می شود که چهل روز در شیشه بماند. 

٣- خداوند از آن خرقه صدبار نفرت و بیزاری دارد که در هر آستين آن صدها اندیشه و پندار باطل و شرکت آمیز باشد.

 ۴- اگر چه از مروت و جوانمردی تنها نامی به جا مانده و اثری از آن نیست اما با این همه تو حاجتت را به بار نازنینی بازگو کن .

5- ای صاحب خرمن، اگر بر خوشه چینان رحم کنی و انصاف داشته باشی، خداوند به تو پاداشت را خواهد بخشید.

 6- در هیچکس شور و نشاط شادمانی نمی بینم، نه درمانی برای درد و اندوه دل و نه غیرت و علاقه ای به دین.

 ۷-دلها تیره و تار شد، امید که از عالم غیب، خلوت نشینی، چراغی روشن کند.

8- اگر انگشت سلیمان نباشد، نگینی که بر آن اسم اعظم حک شده چه فایده و اثری خواهد داشت.

9- اگر چه آئین و شیوه زیبارویان، تندخویی است اما چه می شود اگر با غمدیده عاشقی، سر سازش داشته باشند.

 ۱۰- راه میخانه را نشانم بده تا پایان کار خود را از مرشدی عاقبت اندیش بپرسم. 

۱۱- نه حافظ حضور قلبی برای تدریس در خلوت خانه خود دارد و نه دانشمند، به علم يقين دست یافته است.
 

تفسیر اول فال

نیتی در دل داری، اگر می خواهی به این آرزو برسی در اولین مرحله باید صبور باشی. و دیگر اینکه اگر کاری از دستت برمی آید برای نیازمندان انجام ده و با اطرافیان خود خوش خلق باش. اگر دست تو چراغی بر تیرگی شب کسی روشن کند خدا نیز نور لطف خود را بر تو ارزانی خواهد داشت و تو را به نیتت خواهد رساند.

تفسیر دوم فال

به تازگی دچار مشکل سختی شده اید که به نظر می رسد لاینحل است، مراقب باشید که برای پیدا کردن راه حل به دنبال افراد سودجو و فریبکار نروید.

در آینده نزدیک راه حل مشکل را پیدا خواهید کرد، صبوری پیشه کنید و دل را از اندوه برهانید. با افراد باتجربه مشورت کنید که به زودی نیت دل برآورده خواهد شد.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×