غزل شماره ۴۸۶: بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی

غزل شماره ۴۸۶: بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی

بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی

می‌خواند دوش درس مقامات معنوی

یعنی بیا که آتش موسی نمود گل

تا از درخت نکته توحید بشنوی

مرغان باغ قافیه سنجند و بذله گوی

تا خواجه می خورد به غزل‌های پهلوی

جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد

زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی

این قصه عجب شنو از بخت واژگون

ما را بکشت یار به انفاس عیسوی

خوش وقت بوریا و گدایی و خواب امن

کاین عیش نیست درخور اورنگ خسروی

چشمت به غمزه خانه مردم خراب کرد

مخموریت مباد که خوش مست می‌روی

دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر

کای نور چشم من به جز از کشته ندروی

ساقی مگر وظیفه حافظ زیاده داد

کاشفته گشت طره دستار مولوی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- دیشب بلبل از بالای شاخه و با نغمه خوش پهلوی، درس مجالس عرفانی را می خواند.

 ۲- یعنی که بیا و ببین که گل سرخ، آتش موسی را جلوه گر نمود تا از درخت گل، همچون موسی، نکته و معنای توحید را بشنوی. 

۳- مرغان باغ همگی ترانه ساز و بذله گو هستند برای آنکه خواجه همراه با شنیدن غزلهای پارسی شیوا، شراب بنوشد. 

۴- جمشید تنها داستان جام جهان بین خود را با خود از دنیا برد، آگاه باش که هرگز بر اسباب زندگی دنیوی، دل مبندی. 

۵- این داستان شگفت را از اقبال و بخت واژگون من بشنو که یار با نفسهای روحبخش عيسوی خود ما را کشت (بجای آنکه زنده کند). 

۶- خوشا حال آنکه بر بوریای خود با فقر می سازد و خواب آسوده ای می کند زیرا که این زندگی و شادمانی شایسته تخت شاهی نیست.

 ۷- چشمت با یک کرشمه، خانه دل عاشقان را خراب کرد، امید که هرگز خمار آلوده نشوی زیرا که به خوشدلی، سرمست می روی.

۸- دهقان پیر چه سخن دلپذیری به پسر خود گفت که ای فروغ دیدگانم، جز آنچه که خود می کاری چیزی درو نخواهی کرد.

۹- مگر ساقی، به حافظ، بیش از حد شراب داد که گیسوان و دستار مولوی - مراد حافظ - آشفته و پریشان شد؟
 

تفسیر اول فال

زندگی حکایت کوتاهی است و دنیا را دلبستگی نشاید چرا که به هیچ کس وفادار نمانده است. بدان که آنچه از زندگی حاصل انسان می شود محصول کشته های خود اوست، پس بذر نیکی بکار تا محصولی نیک درو کنی که تو را هم خیر دنیاست و هم ثواب آخرت.

تفسیر دوم فال

از ماست که بر ماست! هر کاری که در این دنیا انجام دهید نتیجه اش را خواهید دید پس مراقب باشید که چه می کنید و چه رفتاری دارید. انتخاب با خودتان است که طعم پیروزی را بچشید یا شکست، همگی به اعمال و رفتار شما بستگی دارد.

اگر پیوسته دچار شکست می شوید باید رفتار و کارهایی که انجام داده اید را مرور کنید تا اشتباهات و نقاط ضعف خود را شناخته و آن ها را اصلاح کنید تا آینده بهتری برای خود بسازید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×