غزل شماره ۴۸۷: ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی

غزل شماره ۴۸۷: ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی

ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی

تا راهرو نباشی کی راهبر شوی

در مکتب حقایق پیش ادیب عشق

هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

خواب و خورت ز مرتبه خویش دور کرد

آن گه رسی به خویش که بی خواب و خور شوی

گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

بالله کز آفتاب فلک خوبتر شوی

یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر

کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی

از پای تا سرت همه نور خدا شود

در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی

وجه خدا اگر شودت منظر نظر

زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی

بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود

در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی

گر در سرت هوای وصال است حافظا

باید که خاک درگه اهل هنر شوی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- ای بی خبر از مراتب معرفت، بکوش تا آگاه شوی، تا زمانی که سالک و پوینده نباشی، کی می توانی به مرحله ارشاد و رهبری برسی؟ 

۲- در مکتب حقایق هستی و نزد آموزگار محبت، ای پسر، به هوش باش و سعی کن تا روزی پدر شوی (با تجربه شوی). 

٣- از مس ناقابل وجود و هستی خود چشم بپوش تا اکسیر عشق را بیابی و وجودت چون زر، گرانبها و عزیز شود. 

۴- پرداختن به خواب و خوراک تو را از مرتبه والای انسانیت خود دور کرد، زمانی به این مقام میرسی که از خواب و خوراک بگذری.

۵- اگر نور عشق پروردگار به دل و جانت بیفتد، قسم به خدا که از خورشید آسمان نیز باشکوه تر خواهی شد.

۶- یک نفس در دریای حق غرقه شر و تصور مکن که از آب هفت دریا هم به اندازه سر مویی، تر شوی.

۷- اگر در راه خداوند صاحب جلال، خاکسار شوی، تمام وجودت، نور ایزدی خواهد شد. ،

۸- اگر ذات حق. نظرگاه دیده تو شود، از این پس شکی نیست که روشندل و بینا خواهی شد. 

۹- اگر بنیاد هستی تو زیروزبر و واژگون شود، از این زیر و زبر شدن، هراسی نداشته باش.

۱۰- حافظ اگر در سرت آرزوی وصال است باید که خاک درگاه صاحب هنران و صاحب معرفت باشی.
 

تفسیر اول فال

نردبان ترقی پله پله است و تو باید این پله ها را یکی پس از دیگری طی  کنی. تا رنج شاگردی نبری استاد نخواهی شد. اگر می خواهی به نیت خود برسی باید خود را به سلاح علم و هنر مجهز نمایی و به هنر تواضع مزین نمایی.

تفسیر دوم فال

تا به حال کاری بر اساس عشق انجام نداده در عشق و عاشقی تجربه ای ندارید اما به دیگران اندرز می دهید. درباره چیزی که تجربه ای از آن ندارید حرفی نزنید بلکه اول خودتان را ساخته و روزگار را تجربه کنید.

وقتی به مرحله ای رسیدید که دل تان صیقلی شده و انوار الهی به آن تابید، آن گاه می توانید از آن چه تجربه کرده و گذرانده اید برای بهتر کردن زندگی خود و دیگران استفاده کنید. برای برآورده شدن نیاز و حاجات فقط در خانه خدا را بزنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۲ دیدگاه
دیدگاه ها
  1. noa ۱۰ دی ۱۳۹۷

    خیلی ممنونم خدا قوت و دستتون درد نکنه

  2. مهری ۷ مهر ۱۳۹۸

    لینک دانلود چرا نذاشتین چطوری دانلودش کنم

×