غزل شماره ۴۹۱: به چشم کرده‌ام ابروی ماه سیمایی

غزل شماره ۴۹۱: به چشم کرده‌ام ابروی ماه سیمایی

به چشم کرده‌ام ابروی ماه سیمایی

خیال سبزخطی نقش بسته‌ام جایی

امید هست که منشور عشقبازی من

از آن کمانچه ابرو رسد به طغرایی

سرم ز دست بشد چشم از انتظار بسوخت

در آرزوی سر و چشم مجلس آرایی

مکدر است دل آتش به خرقه خواهم زد

بیا ببین که کرا می‌کند تماشایی

به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید

که می‌رویم به داغ بلندبالایی

زمام دل به کسی داده‌ام من درویش

که نیستش به کس از تاج و تخت پروایی

در آن مقام که خوبان ز غمزه تیغ زنند

عجب مدار سری اوفتاده در پایی

مرا که از رخ او ماه در شبستان است

کجا بود به فروغ ستاره پروایی

فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب

که حیف باشد از او غیر او تمنایی

درر ز شوق برآرند ماهیان به نثار

اگر سفینه حافظ رسد به دریایی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- ابروی ماهرخی را در نظر گرفته ام و صورت سبزه عذار یار را در جایی -دل خود - نقش کرده ام.

 ۲- امیدوارم که فرمان مهرورزی من از آن ابروی کمانی یار، نشان و امضاء شود.

 ٣- اختبار سرم به امید دیدار سری از دستم رفت و چشمم از انتظار ملاقات چشم یار مجلس آرایم سوخت و تباه شد.

 ۴- دلم تیره است، پس به خرقه ام آتش خواهم زد بیا ببین که آیا ارزش دیدن دارد؟

۵- روز مرگ، تابوت مرا از چوب درخت سرو بسازید زیرا در حالی که داغ سرو بالایی را بر دل داریم، از این دنیا می رویم.

۶- من فقیر اختیار دل خود را به کسی داده ام که سلطنت در کشور زیبایی، مجالی برای توجه کسی را به او نمیدهد. 

۷- آنجایی که زیبارویان با غمزه خود، شمشیر می زنند، اگر سری را به زیر پایی ببینی، تعجب مکن.

۸- من که خوابگاه خانه ام از فروغ چهره چون ماه او روشن است، کی به روشنی ستاره، التفاتی میکنم؟

۹- آسودگی و وصال چه اهمیت دارد، رضایت دوست را جویا شو زیرا که به غیر او را خواستن، مایه افسوس است.

 ۱۰- اگر دفتر شعر حافظ به دریایی برسد. ماهیان از شدت شوق، مرواریدهای زیادی بر آن نثار خواهند کرد.
 

تفسیر اول فال

شور و هیجانی عجیب در سر و هیاهویی در دل داری. به شدت بلند پروازی و آرزوهای بزرگ دلت را پر کرده است. رضایت او برایت از هر چیز دیگری ارزشمند تر است و خود را وقف عشق به او کرده ای و جز او از زندگی هیچ نمی خواهی. امیدوار باش که روزی به مقصود خود خواهی رسید.

تفسیر دوم فال

اگرچه به ظاهر رسیدن به مقصود دور و بعید به نظر می رسد اما همچنان امیدواری خود را حفظ کنید و بیشتر از پیش تلاش و پشتکار داشته باشید تا به مقصود برسید.

با دوستان جانی و دلسوز با محبت و عشق رفتار کرده و یکرنگ و استوار باشید. برای رسیدن به مراد دل با اراده آهنین و همت عالی قدم در راه بگذارید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×