شعر صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را با تفسیر و معنی

شعر صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را با تفسیر و معنی

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

که سر به کوه و بیابان تو داده‌ای ما را

شکرفروش که عمرش دراز باد چرا

تفقدی نکند طوطی شکرخا را

غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل

که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را

به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر

به بند و دام نگیرند مرغ دانا را

ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست

سهی قدان سیه چشم ماه سیما را

چو با حبیب نشینی و باده پیمایی

به یاد دار محبان بادپیما را

جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب

که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را

در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ

سرود زهره به رقص آورد مسیحا را

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی غزل شماره ۴: صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

۱- ای باد صبا با مهربانی به آن محبوب خوش قامت ما بگو که تو، ما را آواره کوه و بیابان کرده ای.

۲- یار شیرین دهان ما که عمرش طولانی باشد چرا از شاعر شیرین سخن خود دلجویی نمی کند؟

٣- ای گل، حتمأ غرور زیبایی ات اجازه نداد که از حال بلبل عاشق خود احوالی بپرسی.

۴- با خوبی و رفتار نیک و مهربانی می توان دل صاحب نظران را صید کرد زیرا که مرغ زیرک و دانا را نمی توان با دام فریب، در بند کرد.

۵- نمی دانم که چرا سروقامتان سیاه چشم ماهرو، شیوه و روش الفت و انس را نمی دانند.

۶- وقتی که با محبوب می نشینی و باده مینوشی، از دوستداران عاشق و بی بهره خود نیز یادی کن

۷- جز این نمی توان بر زیبایی تو خرده گرفت که شیوه مهربانی و وفاداری را نمی شناسی.

۸- اگر با شعر و غزل حافظ، ناهید (رامشگر فلک) آواز خوانده و مسیحا را در آسمان هفتم به رقص در آورد، نباید تعجب کرد.

تفسیر اول فال

کسی (کاری) فکر تو را کاملا به خود مشغول کرده است و تو از بی اعتنایی این شخص به شدت غمگین هستی. اگر می خواهی به مقصود برسی غرور و خودبینی را کنار بگذار و به یاد داشته باش با اخلاق نیکو و مهربانی با مردم می توانی جای خود را در دل آنها باز کنی و به موفقیت برسی. به دوستان خود بیشتر رسیدگی کن. کاری که قصد انجام آن را داری هیچ ایرای ندارد فقط برای رسیدن به مقصود باید تلاش بسیار کنی.

تفسیر دوم فال

مدتی است دچار کبر و خودبینی شده اید، این خصلت ناپسند آفت زندگی شماست و باید از آن برحذر باشید. با دیگران با محبت و مهربانی رفتار کنید و در زمان بی نیازی به آن ها کمک کنید.

حواستان باشد که هیچکس برای همیشه در اوج یا قعر باقی نخواهد ماند. در کارها با افراد صالح و دانا مشورت کنید و ناامیدی را کنار بگذارید. ظاهربین نباشید و به خداوند توکل کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×