غزل شماره ۵۶: دل سراپرده محبت اوست

غزل شماره ۵۶: دل سراپرده محبت اوست

دل سراپرده محبت اوست

دیده آیینه دار طلعت اوست

من که سر درنیاورم به دو کون

گردنم زیر بار منت اوست

تو و طوبی و ما و قامت یار

فکر هر کس به قدر همت اوست

گر من آلوده دامنم چه عجب

همه عالم گواه عصمت اوست

من که باشم در آن حرم که صبا

پرده دار حریم حرمت اوست

بی خیالش مباد منظر چشم

زان که این گوشه جای خلوت اوست

هر گل نو که شد چمن آرای

ز اثر رنگ و بوی صحبت اوست

دور مجنون گذشت و نوبت ماست

هر کسی پنج روز نوبت اوست

ملکت عاشقی و گنج طرب

هر چه دارم ز یمن همت اوست

من و دل گر فدا شدیم چه باک

غرض اندر میان سلامت اوست

فقر ظاهر مبین که حافظ را

سینه گنجینه محبت اوست

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- دلم خانه عشق و محبت او و چشمانم آینه دار چهره و رخساره اوست.

٢- من که سرم را زیر بار منت این جهان و آن جهان پایین نمی آورم، گردنم زیر بار منت اوست.

٣- تو با درخت طوبا در بهشت دل خوش باش و ما با قامت بلند یار خوشیم زیرا هر کس به اندازه همت خود می اندیشد.

۴- اگر من گناهکار و آلوده دامنم تعجبی نیست زیرا که تمامی دنیا شاهدان پاکدامنی او هستند.

۵- من در آن سراپرده ای که نسیم صبحگاهی حاجب حریم با حرمت وی است، به حساب نمی آیم.

۶- نظرگاه چشمان من لحظه ای خالی از خیال یاد او نباشد زیرا که این گوشه، خلوت سرای اوست.

۷- هر گل تازه ای که چمن را می آراید زیبایی اش بر اثر تاثیر رنگ و بوی هم صحبتی با اوست.

۸- دیگر زمانه «مجنون» گذشته و اینک زمان شیفتگی ماست و نوبت هر کس مدتی کوتاه است.

۹- پادشاهی سرزمین عشق و گنج شادمانی و هر آنچه که دارم از مبارکی دعا و توجه اوست.

۱۰- اگر من و دلم فدای او شدیم باکی نیست زیرا غرض ما در این میان، سلامت وجود اوست.

۱۱- فقر و تنگدستی ظاهری حافظ را نگاه مکن زیرا سینه ام خزانه محبت و عشق اوست.
 

تفسیر اول فال

دل در گرو کسی داری که دارای محاسن بسیاری است. اکنون فرصتی پیش آمده تا عشق خود را به اثبات برسانی. اگر امید وصال داری قبل از آنکه فرصت از دست برود به کاری که نیت کرده ای اقدام کن و از فقر مادی و دست خالی خود مهراس که تمام کارها با عشق و محبت نتیجه مطلوب خواهد داد و گنج محبت با ارزش ترین گنج هاست.

تفسیر دوم فال

به امید رسیدن به مقصود تلاش می کنید، مطمئن باشید با کمی تلاش بیشتر و صبر و حوصله به مرادتان خواهید رسید. برای تحقق آرزوها منتظر معجزه های عالم بالا نباشید و بر توانمندی های خود تکیه کنید تا به نتیجه دلخواه دست پیدا کنید.

خداوند را در هیچ صحنه ای از زندگی فراموش نکنید و مراقب اعمال تان باشید زیرا او نیز همیشه ناظر و همراه شماست.

مراقب باشید که قدم های خود را کجا می گذارید زیرا یک خطای کوچک می تواند همه تلاش ها و زحمت های شما را نقش بر آب کند. قدر جوانی خود را بدانید و عمرتان را بیهوده هدر ندهید.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×