غزل شماره ۵۸: سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

غزل شماره ۵۸: سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

که هر چه بر سر ما می‌رود ارادت اوست

نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر

نهادم آینه‌ها در مقابل رخ دوست

صبا ز حال دل تنگ ما چه شرح دهد

که چون شکنج ورق‌های غنچه تو بر توست

نه من سبوکش این دیر رندسوزم و بس

بسا سرا که در این کارخانه سنگ و سبوست

مگر تو شانه زدی زلف عنبرافشان را

که باد غالیه سا گشت و خاک عنبربوست

نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است

فدای قد تو هر سروبن که بر لب جوست

زبان ناطقه در وصف شوق نالان است

چه جای کلک بریده زبان بیهده گوست

رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یافت

چرا که حال نکو در قفای فال نکوست

نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است

که داغدار ازل همچو لاله خودروست

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- ما سر هواداری خود را بر آستان درگاه دوست قرار داده ایم و در این راه هر چه بر سر ما می رود عین خواست اوست.

۲- اگر چه از ماه و خورشید آینه ساخته و در برابر چهره دوست قرار دادم اما هرگز چهره ای همانند او ندیدم.

٣- باد صبا چگونه می تواند از دل تنگ ما سخن بگوید در حالی که دلم چون برگ های غنچه تو در تو و پیچیده است.

۴- تنها من نیستم که در این خرابات قلندرکش، می مینوشم چه بسا سرهای زیادی که در کارگاه هستی، چون سبو است و در معرض سنگ حادثه.

۵- مگر تو بر گیسوی خوشبوی خود شانه زده ای که باد عطرافشان شده و خاک عنبربو.

۶- تمامی برگهای گلی که در چمن است نثار پای تو و هر آنچه درخت سرو روئیده بر لب جویبار است، فدای قامت و بالای تو باد.

۷- در جایی که در وصف شوق تو، زبان گویای من، نالان و خاموش است، چه محلی دارد قلم یاوه سرایی که زبانش را بریده اند.

۸- عکس چهره ی تو در دلم پیدا شد، پس به مراد دل خود خواهم رسید زیرا که فال نیکو زدن، حال خوش در پی خواهد داشت.

۹- تنها در این زمان نیست که دل حافظ در آتش عشق و شوق است زیرا که سوخته دل از روز ازل همچون لاله خودرو، همه جا هست.
 

تفسیر اول فال

عنان و اختیار زندگی خود را به دست دوستی سپرده ای که به او اعتقادی عجیب داری و اکنون هرچه بر سرت می آید به پای ارادت خود به او می گذاری. در انجام تصمیمات مهم زندگی کورکورانه از دیگران تقلید مکن چون هر کسی باید با توجه به شرایط زندگی خود تصمیم بگیرد. نیتی در دل داری، هرچه سریعتر عملی کن که فال تو بسیار نیکوست. از بیهوده گویی بپرهیز که اکنون زمان عمل است.

تفسیر دوم فال

توسل به ائمه اطهار از کلیدهای رسیدن به موفقیت و هدایت در مسیر زندگی است. اگر ناآرام هستید و به دنبال راهی برای تسکین دردهای درون، دل به یاد آن ها بسپارید.

با یاد خداوند و امامان معصوم به مقصود خود می رسید و بخت و اقبال نیک به شما روی می آورد. از وسوسه های شیطان در امان می مانید و غم هجران زایل می شود.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×