غزل شماره ۶۰: آن پیک نامور که رسید از دیار دوست

غزل شماره ۶۰: آن پیک نامور که رسید از دیار دوست

آن پیک نامور که رسید از دیار دوست

آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست

خوش می‌دهد نشان جلال و جمال یار

خوش می‌کند حکایت عز و وقار دوست

دل دادمش به مژده و خجلت همی‌برم

زین نقد قلب خویش که کردم نثار دوست

شکر خدا که از مدد بخت کارساز

بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست

سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار

در گردشند بر حسب اختیار دوست

گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند

ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست

کحل الجواهری به من آر ای نسیم صبح

زان خاک نیکبخت که شد رهگذار دوست

ماییم و آستانه عشق و سر نیاز

تا خواب خوش که را برد اندر کنار دوست

دشمن به قصد حافظ اگر دم زند چه باک

منت خدای را که نیم شرمسار دوست

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- آن قاصد خجسته ای که از سرزمین دوست به نزد من آمد، از خط خوشبوی دوست، دعایی برای حفظ جان من آورد.

۲- ( آن پیک) زیبایی و شکوه یار را چه خوش نشان می دهد و چه زیبا از عزت و وقار دوست حکایت می کند.

٣- دل خود را به مژدگانی به (آن پیک) دادم اما از اینکه این سکه تقلبی را به او هدیه کردم، بسیار شرمگینم.

۴- خدا را شکر که با یاری بخت مساعد و کارساز، همه کار و بار دوست بر وفق مراد و مطلوب است.

۵- گردش آسمان و چرخش ماه از خود اختیاری ندارند و بر حسب امر دوست (خداوند) در گردش هستند.

۶- اگر باد فتنه و آشوب هر دو عالم را بر هم زند، همچنان چراغ چشمانمان را در راه انتظار دوست روشن نگاه می داریم.

۷- ای نسیم صبحگاهی، از آن خاک خوشبختی که رهگذر دوست بوده سرمه جواهرداری برای من بیاور.

۸- ما همیشه سر نیاز بر آستانه عشق دوست نهاده ایم تا ببینیم چه کسی در کنار او، به خواب خوش فرو می رود.

۹- اگر دشمن به جهت کین، درباره حافظ بد بگوید هراسی نیست، خدای را سپاس که در برابر دوست، شرمسار نیستم.
 

تفسیر اول فال

به زودی انتظار به سر خواهد آمد. قاصد خوش خبری نزد تو می آید و آنچه را که مدتهاست آرزویش را داری به تو نوید خواهد داد. بخت با تو یار خواهد شد و به موفقیت های بزرگی خواهی رسید. از چشم حسودان و مکر دشمنان به خداوند پناه ببر که زندگی بر وفق مرادت خواهد شد.

تفسیر دوم فال

به زودی اخبار خوشی به شما خواهد رسید که سعادت و کامیابی را نوید می دهد. گاهی از وجود رقیبانی که دارید هراسناک می شوید، نگران نباشید و ترس به دل خود راه ندهید که خداوند با شماست و توطئه آن ها را نقش بر آب می کند.

اطرافیان دلسوزی دارید که می توانید با خیال راحت به آن ها تکیه کنید. از غرور و تکبر بر حذر بوده و سعی کنید با متانت رفتار کنید.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها

×