غزل شماره ۶۲: مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

غزل شماره ۶۲: مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس

طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من

بر امید دانه‌ای افتاده‌ام در دام دوست

سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر

هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست

بس نگویم شمه‌ای از شرح شوق خود از آنک

دردسر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست

گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا

خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق

ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست

حافظ اندر درد او می‌سوز و بی‌درمان بساز

زان که درمانی ندارد درد بی‌آرام دوست

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- ای قاصد عاشقان آفرین بر تو، پیغام دوست را بده تا جانم را از سر میل و اشتیاق فدای نام او کنم.

۲- طوطی سخنگوی طبعم از عشق لب شکرین یار و چشمان چون بادامش، چون بلبلی در قفس، دیوانه و مجنون است.

۳- زلف او دام و خال صورتش دانه است و من به امید رسیدن به آن دانه و خال، به دام زلف یار افتاده ام.

۴- هر کس که چون من در صبح ازل یک جرعه می عشق از ساغر دوست بنوشد، تا روز رستاخیز، سر از مستی برندارد.

۵- من بس میکنم و دیگر حتی اندکی از شرح شوق خود را بیان نمی کنم زیرا بیش از این دوست را با گفته خود به ستوه آوردن مایه رنجش خاطر او خواهد بود.

۶- اگر می توانستم خاک راهی را که از قدوم مبارک دوست بزرگ داشته شده، همچون سرمه به چشم می کشیدم.

۷- من به سوی وصال میل دارم و او به قصد فراق، پس من آرزوی خود را فراموش می کنم تا آرزوی دوست به ثمر نشیند.

۸- حافظ در درد عشق او بسوز و با این درد بی درمان بساز زیرا که این درد بی آرام دوست، درمانی ندارد.
 

تفسیر اول فال

به شدت واله و شیفته کسی هستی و همیشه منتظر پیغامی از جانب اویی. اما بدان که فداکاریها و پافشاری های تو در راه این عشق بی مورد است و اسباب دردسر را فراهم خواهد کرد. او بنا بر دلائلی به این عشق رضایت ندارد. اگر واقعا دوستش داری به خواسته اش احترام بگذار و از زندگیش بیرون برو، گرچه می دانم برایت خیلی دشوار و عذاب دهنده است ولی شاید این فداکاری بزرگ تو دل او را بلرزاند.

تفسیر دوم فال

به زودی از جانب عزیزی که منتظر پیامش هستید، پیغامی دریافت می کنید که آرامش را برای شما به ارمغان می آورد. در رفاقت بسیار قابل اعتماد و فداکار هستید و دیگران می توانند به شما تکیه کنند.

سر عهد و پیمان خود هستید و به قول معروف سرتان برود قولتان نمی رود. این خصلت تاثیر مثبتی در موفقیت های آینده خواهد داشت. در مقابل انتظار دارید دیگران هم با شما همانقدر خوش قول و قابل اعتماد باشند.

برای رسیدن به مقصود تلاش کنید تا به وصال یار برسید. گاهی زندگی را سخت گرفته و باعث آزار و رنجش اطرافیان می شوید. سعی کنید با علاقه و محبت رفتار کرده و به زندگی امیدوار باشید. از یاد خداوند غافل نشوید.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×