غزل شماره ۶۳: روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست

غزل شماره ۶۳: روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست

در غنچه‌ای هنوز و صدت عندلیب هست

گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست

چون من در آن دیار هزاران غریب هست

در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست

هر جا که هست پرتو روی حبیب هست

آن جا که کار صومعه را جلوه می‌دهند

ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست

عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد

ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست

فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست

هم قصه‌ای غریب و حدیثی عجیب هست

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- با آنکه چهره تو را کسی ندیده، هزار نگاهبان داری و اگر چه هنوز چون غنچه نشکفته ای اما صد بلبل ترانه سرا داری.

۲- اگر من به سر کوی تو آمدم چندان عجیب نیست زیرا که در کوی تو هزاران آواره چون من وجود دارد.

٣- با عشق، میان خانقاه و میکده تفاوتی نیست زیرا هر جا که باشد فروغ چهره محبوب هست.

۴- جایی که ظاهر صومعه را آراسته می کنند مطمئنا ناقوس صومعه کشیش و اسم چلیپا نیز بکار می برند.

۵- چه کسی عاشق شده است که معشوق به حال او نظر لطف نکرد؟ ای خواجه بزرگوار، دردی باید باشد تا طبیبی به درمان بپردازد.

۶- حافظ این همه فغان و فریاد را بیهوده نمی کند زیرا این داستانی شگفت و سخنی عجیب است.
 

تفسیر اول فال

تو هنوز در سنین پائین و در دوران جوانی هستی ولی به یاری خدا به موفقیت های بسیاری رسیده ای و هزاران رقیب سر راهت قرار گرفته اند که تو بر آنها پیروز شده ای. بدان که خداوند در همه جا حاضر و ناظر بر کارهای ماست. اکنون که شهرتی یافته ای و مورد تحسین قرار گرفته ای مغرور مشو که زندگی قصه های عجیب و بسیاری دارد که تو از آن بی خبری.

تفسیر دوم فال

در مسیری که انتخاب کرده اید با مشکلات و سختی هایی روبرو خواهید شد و رقیبان عرصه را بر شما تنگ خواهند کرد. دچار غم و اندوه هستید و احساس تنهایی می کنید اما نگران نباشید! به زودی به وصال یار رسیده و باعث مسرت همگان خواهید شد.

اگرچه دوری و فراق یار دردهای بیشماری برای شما داشته اما خاصیت عشق این است که هم درد است و درمان. وصال یار همه دردها را تسکین داده و آرامش را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×