غزل شماره ۶۴: اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست

غزل شماره ۶۴: اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست

اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست

زبان خموش ولیکن دهان پر از عربیست

پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن

بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبیست

در این چمن گل بی خار کس نچید آری

چراغ مصطفوی با شرار بولهبیست

سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد

که کام بخشی او را بهانه بی سببیست

به نیم جو نخرم طاق خانقاه و رباط

مرا که مصطبه ایوان و پای خم طنبیست

جمال دختر رز نور چشم ماست مگر

که در نقاب زجاجی و پرده عنبیست

هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه

کنون که مست خرابم صلاح بی‌ادبیست

بیار می که چو حافظ هزارم استظهار

به گریه سحری و نیاز نیم شبیست

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- اگر چه بیان هنر پیش یار هنرمند عین بی ادبی است اما زبانم در حالی خاموش است که سرشار از سخنان شیوا و رساست.

۲- فرشته چهره خود را پنهان کرده در حالی که شیطان در غمزه ی ناز است، چشم از دیدن این حالت خیره ماند که این دیگر چه امر شگفتی است.

۳- در باغ این دنیا، هیچ کس گل بی خار نچیده است بله فروغ و روشنایی محمدی و آتش خشم ابولهبی کنار هم قرار گرفته اند.

۴- از اینکه چرا زمانه، نادان پرور است سؤال مکن زیرا که به مراد رساندن توسط او، بی دلیل و بی علت و نااستوار است.

۵- ایوان بلند خانقاه و مهمانسرا را حتی به نیم جو هم نمیخرم زیرا که ایران من سکوی میخانه است. تالار من، کنار باده خم بودن.

۶- چهره ی زیبای شراب، نور چشمان ماست که در پرده زجاجي و پرده عنبی قرار دارد. (در پرده از هفت پرده چشم)

۷- ای بزرگوار من زمانی بسیار خردمند و ادب دان بودم و حال که مست و خراب شده ام، صلاح من در بی خردی و بی ادبی است.

۸- شراب برایم بیاور که من همچون حافظ، همه پشت گرمی ام به گریه سحر و دعای نیم شب است.
 

تفسیر اول فال

مدتی است که در کار دنیا حیران مانده ای و حکمت آن را نمی فهمی که چطور کسانی بی هیچ علت و سبب کامروا و صاحب نام می شوند و عده ای با استعدادهای فراوان از میدان به در می شوند. با این اندیشه ها فکر خود را مشغول مکن و به جای آن به شناخت استعدادهای خود بپرداز و از آنها بهره ببر و بدان که در زندگی، هر گل زیبایی خاری دارد و غم و شادی همراه هم هستند.

تفسیر دوم فال

مسیری را انتخاب کرده اید که برای رسیدن به هدف لازم است با دیگران رقابت کنید. مراقب باشید که در این راه پاکی دل و طینت را از دست ندهید و اسیر وسوسه های شیطان نشوید.

همه آدم ها در کنار خوبی ها، بدی هایی دارند که شما نیز از این قانون طبیعت استثنا نیستید. گل بی خار خداوند است.

گاهی وسوسه می شوید برای بالا بردن ارزش کار خود، دیگران را زمین بزنید، از این کار برحذر باشید که عاقبت خوبی در انتظارتان نخواهد بود.

برای دستیابی به سعادت و خوشبختی باید تلاش کنید و ثابت قدم باشید.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×